గురువారం, జులై 12, 2012

ఎవరి సమర్థత వారిది...

ఎవరి సమర్థత వారిది...
'గురూగారూ! మీ దగ్గర రాజకీయ పాఠాలు నేర్చుకుంటుంటే నేను తప్పకుండా సమర్థుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటాననే నమ్మకం కలుగుతోందండి...'
'అప్పుడే నమ్మకాల్దాకా వద్దులేగానీ, ముందు కుసింత నిదానించు. సేద తీరాక సెప్పు, అసలు సమర్దతంటే నీకేటర్దమైందో...'

'ఇందులో అర్థం కాకపోవడానికి ఏముందండీ? మనమెందులో అడుగుపెడితే అందులో బాగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవడమే సమర్థత కదండీ?'

'మరక్కడే పొరపడ్డావు. పదాలకి పెపంచికం అర్దాలేరు, రాజకీయ అర్దాలేరు. దాన్ని బట్టి అంతరార్దం కానుకోవాలి మరి...'

'మీతో వాదించి గెలవలేం కానీ, రాజకీయాల్లో సమర్థతకి అర్థమేంటో మీరే చెప్పండి...'

'అట్టారా దారికి! అధికార పీటమ్మీద నువ్వే బాసింపట్టేసుకుని కూసున్నట్టోపాలి వూహించుకో. ఇప్పుడు సెప్పు సమర్దుడివి కావాలనుకుంటే ఏం సేయాలో?'

'ఏముందండీ? మనల్ని ఇంతవాళ్లని చేసిన ప్రజలకి ఉపయోగపడేలా సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టాలండి. సమస్యల్ని పరిష్కరించాలండి. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించాలండి. అంతేనాండీ?'

'ఒరే... నువ్వరజంటుగా లెగిసి, ఎనక్కి సూడకుండా ఇంటికిపో. రేప్పొద్దున పప్పుల కొట్టెట్టుకుని నాక్కబురంపించు. నేనొచ్చి రిబ్బను సింపి, నువ్వందుకు తప్ప ఎందుకూ పనికి రావని ఉపన్నాసం వాగేసి సక్కా వత్తాను. సరేనా?'

'అయ్యబాబోయ్‌! అదేంటండీ, అంతమాటనేశారు? నేనేమన్నా పొరపాటుగా మాట్లాడానంటారా?'

'ఇన్నాల్లూ రాజకీయ పాటాలంటా నన్ను తెగ వాగించి, ఇప్పుడిలా మాట్టాడితే ఒల్లు మండుకు పోదేంట్రా! నీ మాటలెవరైనా ఇంటే నిన్ననరు, నీకు పాటాలు సెప్పిన నన్నంటారు, వట్టి అసమర్దుడినని. పోయిరా...'

'బాబ్బాబు... బుద్ధొచ్చిందండి. కాస్త శాంతించి బోధించండి'

'ఏటీ? కుర్సీ ఎక్కి కూసున్నాక సమస్సెలు తీర్సేత్తావా? అన్నీ తీర్సేత్తే వచ్చేపాలి ఎన్నికల్లో ఇక హామీలేటుంటాయి? నీకసలు బుర్రుందాని! కాబట్టి సమస్సెని సెప్పు కింద తేలులా అట్టాగే పడుండనివ్వాల. కానీ పరిస్కారం సేసేత్తన్నట్టు అడావుడి మాత్రం సెయ్యాల. పథకాలెట్టాల, కానీ అమలు కానీకుండా సాగదీయాల. ఈలోగా బిల్లులెట్టి కజానా సొమ్ముని, కొబ్బరి బొండాంలో నీల్లలా జుర్రుకోవాల. అన్ని రంగాల్లో అభిరుద్ది సాదించాల, కానీ పెజానీకానిక్కాదు, నీకు! ఇప్పటికైనా అర్దమైందా?'

'అర్థమైంది మహప్రభో, మన్నించండి. నాకు సమర్థత లేదని ఒప్పుకొంటున్నాను. కాబట్టి దాని గురించి మొదట్నుంచీ చెప్పండి...'

'సరే... రాసుకో! రాజకీయ సమర్దత పలు రకాలు. అందులో సమర్దుడు బయటి పెపంచికానికి ఏమీ సేతకాని వోడిలాగే ఆనతాడు. ఉదారనకి మన పెదాన మంతిరి గోరిని సూడు. ఆయనొట్టి సేతకాని వోడని దేసిదేసాల్లో పుత్తకాలు తెగ రాసేత్తన్నాయి. కానీ అసమర్దుడా? కాదు. ఎందుకంటే అమ్మగోరికి అనిగిమనిగి ఉండటంలో ఆయనంత సమర్దుడు ఇంకెవరుంటారు సెప్పు? అందుకని ఆమెకు అనువుగా ఉంటమే ఆయన సమర్దతన్నమాట. ఇంకెన్ని పెత్రికలు ఏం రాత్తే ఏమవుద్ది? బోలెడు మంది మోత్తన్న పల్లకిలో అమ్మ కూసోబెట్టిన బొమ్మలా వూరేగుతున్నప్పుడు సొంతంగా ఏమీ సెయ్యకపోవడమే ఆయన సమర్దత. మోతగాల్లు తప్పులు సేసి కజానా సొమ్ముని మజా సేత్తన్నా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుండటమే ఆయన సమర్దత. కాబట్టి, నీకు పదవిచ్చినోరి మనసులో సమర్దుడిగా ఉండాలని సూడాలే తప్ప, పెజానీకం ముందు సమర్దుడివైపోవాలనుకున్నావనుకో. అదే నీ అసమర్దతని అర్దం సేసుకో. అర్దమైందా?'

'ఆహా... ఎంత బాగా చెప్పారండీ! ఇంకా ఇలాటి సమర్థులెవరో చెబుదురూ?'

'ఒకోరిలో ఒకో సమర్దత ఉంటదిరా. కొందరిలో బోలెడు సమర్దతలు కిక్కిరిసిపోయుంటాయి. ఏమీ సెయ్యకపోవడం దేశానికే పెద్దాయన సమర్దత అనుకుంటే- సొయంగా కుర్సీ ఎక్కక పోయినా, ఎక్కినోల్ల సాటుగా సెక్రం తిప్పడం మరో రకం సమర్దత. ఉదారనకి మన రాట్రంలో యువనేతని వేరే సెప్పాలా? ఆయన సమర్దతలు పలురకాలు. ఆయనగోరు సేసిన పన్లు ఎన్నెన్నో, నొక్కేసిన సొమ్ములెంతెంతో లెక్క సూడలేక సీబీఐవోల్లే కిందా మీదా పడిపోతుండటం సూత్తన్నావుగా? ఇన్ని సేసి కూడా తన వూపిరి, తిండి, పడక, నిద్ర అన్నీ పెజానీకానికే అంకితమన్నట్టు సాటుకోవడం మాగొప్ప సమర్దత. ఎదవ పన్లు సేత్తా కూడా, ఎదురెట్టి పెద్ద మగానుబావుడిలా పెజానీకానికి బ్రెమ కలిగించేలా సూసుకోడం అసలైన సమర్దత. సేసిన పన్లు బయటపడినా కూడా సానుబూతికి డోకా లేని ఏసాలెయ్యడం నికార్సయిన సమర్దత. తెలిసిందా?'

'తెలిసింది కానీండీ, ఇంతమంది రాజకీయ సమర్థుల మధ్య అవకాశం వచ్చినా ఏమీ చేయలేనివాళ్ల పరిస్థితి ఏమిటండీ?'

'సెయ్యలేనప్పుడు సేతులెత్తేయడం కూడా సమర్దతేరా. ఉదారనకి మన రాట్ర నేత సంగతి సూడు. కుర్సీమీద ఎంత కాలం ఉంటాడో, ఎప్పుడు దిగుతాడో తెలీని సిక్కులో ఉన్నాడు. ఏం సెప్పాలన్నా, ఏం సెయ్యాలన్నా విమానమెక్కి డిల్లీకెల్లాల్సిందే. అయినా పైకి నిబ్బరంగా ఉండటం ఆయన సమర్దత. దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోడానికి విరాగిలా మాట్టాడతా పెద్దమనిసిలా సెలామనీ కావాలని సూడ్డం గమనించలేదా? మొన్నకి మొన్న బడికెల్లే పిల్లల సబలో ఏదాంతం మాట్టాడలేదా? మన సేతిలో ఏమీ లేదని, వచ్చేప్పుడు ఏమీ తీసుకురామనీ, పోయేప్పుడు ఏదీ ఎంటరాదనీ సెప్పే సందర్బమా అది సెప్పు? అలా ఎటుపోయి ఎటొచ్చినా డోకరా లేకుండా సూక్తులు మాట్టాడ్డం కూడా ఓ రకం సమర్దతే మరి!'

'అదరగొట్టారండీ! సమర్థత గురించి ఇంత సమర్థంగా చెప్పడం మీ సమర్థతే సుమండీ!'

'పొగడ్డంలో నీ సమర్దత కూడా అర్దమైందిలే కానీ... ఇక బయల్దేరు!'

Published in Eenadu on 12.07.2012

సోమవారం, జులై 02, 2012

కుతంత్ర రాజకీయం

కుతంత్ర రాజకీయం'నమస్కారం గురూగారూ!'
'ఏంట్రోయ్‌ శాన్నాళ్లకి కనిపించావ్‌? సేతిలో ఏటది... పుత్తకమా?'

'అవునండి. విజయానికి 116 మెట్లని ఎవరో రాశారండి, చూద్దామని కొన్నా'

'వార్నీ, అందుకే నువ్వింకా ఎదగలేదొరే... ఇజయం సాధించాలంటే అడ్డదార్లు ఎతకాలి! మెట్లెవరికి కావాల్రా? మోకాళ్లు అరిగేట్లు ఎక్కద్దూ?'

'మరందుకేనండి. ఆ అడ్డదార్లేవో చెబుతారనే పుస్తకం కొనగానే ఇలా వచ్చా...'

'పోన్లే, బతికించావ్‌. ఇన్నాళ్లూ రాకపోతే నువ్వేమన్నా నా మీద కుట్రలు సేత్తన్నావేమో అనుకున్నా...'

'అయ్యబాబోయ్‌ అదేంటండీ బాబూ! మీ మీద కుట్రా? కలలో కూడా అనుకోనండి...'

'కలలో సంగతలా ఉంచు. ఇలలో మాత్రం నువ్వెన్ని కుట్రలు సేసైనా కుట్ర సంగతేంటో తెలుసుకోవాల్రా...'

'ఈ కుట్రల గొడవేంటండి బాబూ, సరిగా చెప్పండి...'

'ఏం లేదురా. కుట్రలు సేయడం వేరు. ఎదుటోల్లు కుట్ర సేశారని గగ్గోలు పెట్టడం వేరు. ఈ రెంటికీ తేడా తెలుసుకో ముందు. రాజకీయాల్లోకి రాగానే నువ్వెలాగా కుట్రలే మొదలెడతావు. ఏ పథకాన్ని అడ్డవెట్టుకుని ఎలా దోసుకోవాలన్న కాన్నుంచి, నీ నిజ రూపం జనానికి తెలీకుండా ఎలా జో కొట్టాలనేంత వరకు నీయన్నీ కుట్రలని పెత్తేకంగా సెప్పాలా? నేను సెప్పబోయేది ఆటి గురించి కాదు. సీటికీ మాటికీ ఎదుటోన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలంటే ఆడే నీపై కుట్రలు సేత్తన్నాడని ఎదురెట్టి బురదెయ్యాల. అప్పుడాడు కాదని సెప్పుకోడానికి నానా తంటాలూ పడతాడు. ఒకేల ఆడు నీ వంకర మాటలు పట్టించుకోకుండా వూరుకున్నాడనుకో, కాదన్లేదు కాబట్టి నిజమే కాబోలని జనం నమ్మేత్తారు. అర్దమైందా?'

'అబ్బో... ఇది రెండు విధాలా ఉపయోగపడే కుట్రన్నమాటండి...'

'సురుకైన వోడివే కానీ, ఇదొట్టి రెండిందాలే కాదు, వందిందాల పనికొచ్చే మాట. కిందపడినా అనచ్చు, మీదకి సేరినా అనచ్చు...'

'కిందున్నప్పుడైతే సరేగానీండీ, పైకెదిగాక ఎలా ఉపయోగపడుతుందండీ?'

'బలేవోడివే. నీ మీద కుట్రల్ని పెజానీకం నమ్మలేదని, తిప్పికొట్టిందని వాడేసుకోవచ్చు. అర్దమైందా?'

'భేషుగ్గానండి! ఇక ఈ కుట్రని వదలనంటే నమ్మండి. ఇంకా ఏయే సందర్భాల్లో ఇది ఉపయోగపడుతుందో చెబుతారా?'

'ఒహటని కాదురా. దేనికైనా అడ్డమేసుకోవచ్చు. చివరాకరికి నువ్వు సేసిన కుట్రపన్లు బయటపడి అరెస్టులు గట్రా అయినా ఇది పనికొత్తాదిరా...'

'అప్పుడెలా పనికొస్తుందండీ?'

'ఏముందిరా... అరెస్టయ్యాక నీ సేతికి బేడీలేత్తారా? అన్నన్నన్నా... నేనెంత గొప్పోన్నీ, నా ఇలువేంటీ, ఇంతలేసి నీచపు పన్లు సేసాను కదా... నాక్కూడా మామూలు నేరగాడికేసినట్టు ఇనుప సంకెల్లు ఏత్తారా? బంగారు బేడీలెయ్యద్దా? ఇది నన్ను అవమానింసినట్టు కాదా? కావాలనే కుట్ర పన్ని ఇలా సేసారని గోలెట్టొచ్చు. జైల్లో ఏశారనుకో, వజ్రాలు పొదిగిన ఊసలు లేవుకాబట్టి ఇదంతా కుట్రనొచ్చు. వెండి కంచంలో అన్నవెట్టకుండా సీవండి బొచ్చెలో ముద్దేశారు కాబట్టి... కుట్రకాక మరేంటని ఎదురెట్టొచ్చు. నీపై విసారణ సేసిన అధికారిది, నిన్ను పట్టుకున్న పోలీసోడిది, నీకు సిచ్చేసిన జడ్జిగోరిది, ఆ వార్తలు రాసిన ఇలేకర్లది, ఇంటికి పేపరేసే కుర్రాళ్లది, ఆకరికి నీ జైలు గదికి కాపలాకాసే సెంట్రీది కూడా... కుట్రేననొచ్చు. రాసుకుంటన్నావా?'

'ఓ రాసుకున్నానండి. కుట్ర పదం వెనక ఇన్నేసి కుట్రలున్నాయన్నమాట. ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా వాడుకోవచ్చో చెబుదురూ?'

'అంటిపండొలిచినట్టు అన్నీ సెబుతారేంట్రా? కుసింత అందిస్తే మిగతాది అల్లుకుపోవాల. అయినా అమాయకుడివి కాబట్టి ఇసదంగా ఇవరిత్తా. ఉదారనకి నువ్వు రోడ్డు మీదకొచ్చాక సెప్పు కరిసిందనుకో- అది కిట్టనోడి కుట్రేననాల. ఆడే రాత్రేల సెప్పులు మార్సేసాడనాల. ఈదిలో నడుస్తుంటే నెత్తిమీద కాకి రెట్టేసిందనుకో... అదీ అంతేననాల. ఆ కాకి ముందు మా ఇంటిమీద వాలి, ఆనక ఆడింటిమీద వాలిందనీ, అది కిట్టక నేను బయటకొచ్చినప్పుడే ఆడు ఉస్సుస్సని దాన్నదిలించాడనీ, అంచాతే నా నెత్తిమీద రెట్టేసిందనీ ఆరోపించాల. నీ కారు సెక్రానికి పంచరైందనుకో, ఎగస్పార్టీవోడు మేకులిసిరించాడనాల. నీ పెన్ను కక్కిందనుకో, ఇంకు ఆడిదేననాల. సివరాకరికి మీ ఆవిడ కొన్న వంకాయల్లో పుచ్చులున్నా, పొద్దుటేలే కూరలమ్మినోడు ఎగస్పార్టీవోల్ల మడిసనాల. ఇంత అడ్డగోలుగా దూసుకుపోయావనుకో. నయా రాజకీయాల్లో నీకిక డోకా ఉండదొరే...'

'అబ్బబ్బబ్బ... ఏం చెప్పారండీ? కానీ మరీ ఇంత చవగ్గా కుట్రలు ఆపాదిస్తే జనం నమ్ముతారాని...'

'మరీ నమ్మరనిపిత్తే నీ తరపున ఓ పేపరెట్టుకో. దాన్లో ఇంకు బదులు బురద నింపి అచ్చేయించుకో. రోజూ అదే దరువేత్తే నమ్మక సత్తారా? ఇయ్యాల ఏం ఏడిశావో సూడ్డానికైనా రోజూ కొంటారు'

'మరి... ఇన్ని పన్లుచేసి ప్రజల దగ్గర మొహం ఎలా చూపించాలండీ... సిగ్గేయదూ?'

'సిగ్గు మాట నీ నోట ఇనిపించిందంటే నువ్వు రాజకీయాలకి పనికి రావనే అర్థం. కాబట్టి దాన్నొదిలెయ్‌. ఇక పెజానీకం దగ్గరకి ఎప్పుడెల్లినా ఏడుపు మొగం పెట్టుకుని ఎల్లాల. లోకమంతా ఏకమై నిన్ను పెజాసేవ సేయనీయట్లేదన్నంత జాలిగా మొగమెట్టాల. అదే జైలుకెల్లేప్పుడు మాత్రం పెద్ద గనకార్యం సేసినట్టు నవ్వుతా, సేతులూపుతా ఎల్లాల... సిద్విలాసంగా వేనెక్కాల. అర్దమైందా?'

'ఆహా... మీ దగ్గరికొస్తే దివ్యోపదేశం లభిస్తుందండి. విజయానికి అడ్డగోలు దార్లని మీరో పుస్తకం రాస్తే లక్షల్లక్షలు అమ్ముడు పోతుందండి'

'మరీ ఎక్కువ పొగుడుతున్నావంటే కుట్రేదో సేత్తన్నావని అర్దం. కాబట్టి బజన ఆపేసి పోయిరా!'

PUBLISHED IN EENADU ON 26.06.12