బుధవారం, అక్టోబర్ 26, 2022

సూర్యగ్రహణం నాడే ప్రమాదం ఎందుకు?


 

అప్పుడే... నిజమైన దీపావళి!

 


సామాన్యుడు మంచం మీద నడుం వాల్చి నిద్రలోకి జారుకున్నాడో లేదో, బయటికెళ్లిన ఎంకి గబగబా వచ్చి లేపేసింది.

''ఎహె... లెగు మావా! పండగ రోజుల్లో కూడా ఏంటీ మొద్దు నిద్ర? ఏం తెచ్చానో చూడు...'' అంది సంబరంగా.

''ఏంటే బంగారం లాంటి నిద్ర సెడగొట్టావ్‌... ఏంది నీ గోల?''

''ఏటంటావేంటి మావా... దీపావళి గందా... బాణసంచా భరోసా పథకం పెట్టారంట. బజార్లో పంచిపెడతాంటే పట్టుకొచ్చా... పిల్లలు సరదాగా కాల్చుకుంటారని...''

''ఓస్‌నీ... నీకింకా బ్రమలు పోలేదన్నమాట. ఆళ్లూ ఆళ్ల పథకాలు... ఇయ్యన్నీ కాల్తాయా ఏటన్నానా?''

''పో... మావా... నీదంతా ఒట్టి నసుగుడు మేళం... నువ్వు కొనవు కానీ ఊరికే నస పెడతావు...''

ఈలోగా పిల్లలు బిలబిలలాడుతూ వచ్చారు. సంచీలోంచి సంబరంగా ప్యాకెట్‌ తీశారు. దాని మీద మెత్తగా నవ్వుతున్న సీఎం మొహం, ఆయన పేరు మీద బాణసంచా పంచిపెట్టిన స్థానిక నాయకుడి ఫొటో ఉన్నాయి.

''అబ్బో... ఏం పెచారం... ఏం పెచారం... దీనికేం తక్కువనేదు...'' అంటూ నసిగాడు సామాన్యుడు.

''ఓలొల్లకో మావా... పంచిపెట్టేటోళ్లు పెచారం సేసుకుంటే తప్పేంటంట? నీది మరీ ఇచిత్రం...'' అంది ఎంకి.

''ఇగో... నీలాంటి ఎర్రిబాగులోళ్ల వల్లే ఆళ్ల ఆటలు అట్టా సాగుతున్నాయి.  దోచేతి కొండంత, పంచేది ఆవగింజంత. మన కళ్ల ముందే అనుచరుడి నుంచి అధినేత వరకు అందిన కాడికి అన్నీ దోచేస్తుంటే... నీలాంటోళ్లు మాత్రం కానుకోలేరు...''

''ఎహెస్‌... ఊరుకో మావా... పండగ పూట కూడా రాజకీయాలు మాట్టాడతావు... ఆళ్లెట్టా పోతే మనకెందుకంట? మన బతుకులేవో మనం సూసుకోవాలి కానీ...''

''ఏడిశావ్‌లే... ఇట్టా ఊరుకుంటేనే మన బతుకులిలా దిగజారిపోతన్నాయి.  రాజకీయం అంటూ వేరే ఏటీ నేదు... మన సుట్టూతానే బిగుసుకుని ఉంది. మనల్ని అడుగడుగునా అజమాయించేది అదేగందే? మూడేళ్లయింది ఈళ్లు కుర్చీ ఎక్కి... నువ్వేమన్నా బాగుపడ్డావా, నేదే? కానీ మన నేతలు సూడు. నిన్నగాక మొన్న మన కళ్ల ముందు మొహం దిగాలేసుకుని తిరిగేటోడు, ఇయ్యాల ఆ పార్టీలో సేరి కారులో ఊరేగుతున్నాడు. అదేదో పథకం కింద ఇళ్లు కట్టేసుకున్నాడు. అదేనే రాజకీయం అంటే... మనలాంటి సామాన్యలకేం ఒరిగిందంట?''

''ఏందో మావా... నువ్వు సెబతా ఉంటే నిజమేననిపిస్తాది. తరువాత మరుపొస్తాది. నువ్వన్నట్టు మనము, మన పాక, మన బతుకులు అట్టానే ఏడిశాయి. ఎదుగూనేదు, బొదుగూనేదు. సర్లే కానీ... ఏదో పిల్లలు కాల్చుకుంటుంటే సూద్దారి దా మావా...'' అంటూ ఎంకి ఇంటి బయటకి లాక్కెళ్లింది.

అక్కడ పిల్లలు దీపాలు వెలిగించి ప్యాకెట్ విప్పి అందులో ఏమున్నాయో చూస్తున్నారు.

''నానోయ్‌... మతాబులు ఉన్నాయి సూడు'' అంటూ తెచ్చిచ్చారు. సామాన్యడు వాటిని వెనకా ముందూ తిప్పి చూసి, ''ఒరేయ్‌... ఈటిలోంచి ముత్యాలు రావురా... ఒట్టి పొగొస్తాది. కావాలంటే ముట్టించి చూడండి...'' అన్నాడు.

పిల్లలు దీపం మంట మీద పెట్టారు. ఓ పట్టాన అంటుకోలేదు. తర్వాత అంటుకున్నా పొగ తప్ప ఏదీ లేదు. పిల్లలు చిన్నమొహం పెట్టుకుని మతాబులు అక్కడ పడేశారు.

''అదేటి మావా? ఆ మతాబులు కాలవని, పొగ మాత్రమే వస్తాయని ముందే ఎట్టా సెప్పగలిగావ్‌?'' అంది ఎంకి.

సామాన్యుడు నిట్టూర్చి చెప్పాడు, ''ఆ మతాబులు సేసిన కాగితాలేంటో సూసానే... పత్రికల్లో ఫుల్‌పేజీ ప్రకటనలు రావూ? ఆటితో సేసినవి. ఆ ప్రకటనల్లో నిజాలెంతో ఈటిలో ముత్యాలంత. ఓ... అంత సేసేసాం...ఇంత సేసేసాం... అంటూ పెచారమే తప్ప ఈళ్ల పాలనలో జరిగిందేటి? ఒరిగిందేటి? దాన్ని బట్టే సెప్పా...''.

''నిజమే మావా... ఆళ్ల ప్రకటనలే కాదు, మాటల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద అంకెలే తప్ప మరేటీ ఇనిపించవు. అన్నేసి కోట్లంటారు, ఇన్నేసి కోట్లంటారు. మరి నిజంగానే అన్నేసి కోట్లు కర్సు సేత్తాంటే... మనలాటోల్ల బతుకులెందుకిట్టా తగలడ్డాయో ఎంతకీ అర్థం కాదు నాకు...'' అంది ఎంకి.

ఈలోగా పిల్లలు ఏదో అట్టపెట్టె తీసి చూపించారు. దాని మీద 'నవరత్నాల బ్రాండ్‌' అని రాసి ఉంది. సామాన్యూడు దాన్ని అటూ ఇటూ తప్పి చూసి నవ్వుకుని, ''ముట్టించి సూడండి. మీకే తెలుస్తాది...''అన్నాడు. పిల్లలు వెలిగించగానే అవి కాసేపు చిటపటలాడి, తర్వాత రంగులు మార్చి, ఆపై చటుక్కున ఆరిపోయాయి. పిల్లలు వాటిని విసుగ్గా పడేశారు.

''ఇయ్యేం కాకరపువ్వొత్తులు మావా? వెలుగులూ లేవు... రవ్వలూ రాలనేదు'' అంది ఎంకి.

''ఆటి బ్రాండ్‌ సూసినప్పుడే అర్థమైందే... నవరత్నాలంట... నవరత్నాలు. బెడ్డలేం కాదూ... అంతా ఓట్ల రాజకీయం. పేర్లు సూత్తే మా గొప్పగా ఉంటాయి. ఆల్ల నాన్న పేరు, ఆడి పేరు కలిపి పెట్టేత్తే సరిపోద్దేంటి? పని జరగద్దూ. ఈ పథకాలందేవోల్ల జాబితాలో మనలాంటోల్లు ఉండరే... ఆళ్ల నేతలకు కావలసినోల్లు, ఆరికి జేజేలు కొట్టేటోల్లు ఉంటారు. కళ్ల ముందు కనబడ్డం లేదూ... కార్ల మీద, స్కూటర్ల మీద వచ్చి రేషన్‌ సరుకులు పట్టుకుపోతన్నారు. మనలాంటోల్లు వెళితే ఒట్టి ముతక బియ్యం తప్ప ఏటీ లేవంటారు. పండగ పూటయినా పప్పు సవగ్గా ఇత్తారనుకుంటే... స్టాకునేదంటారు.  బయట బజార్లో హెచ్చు ధరలకు  కొనుక్కోలేక సేతులు పిసుక్కంటన్నాం. అసలు పేదోళ్లకి కావలసిన సరుకులన్నీ సవగ్గా దొరికేలా సేత్తే... ఈ పథకాలెందుకంట?   ఈటి పేరు మీదు ఎవురెవురికో ఏవేవో అందుతున్నాయి కానీ, నిజంగా నానా పాట్లూ పడే మన్లాంటి పేదోళ్లకి అందుతున్నాయాంట?''

''ఔ...మావా...సత్తెమే సెప్పినావు. నసిగితే నసుగుతావు కానీ నిజాలే సెబుతావులే...''

ఇంతలో పిల్లలు ఇంకో పెట్టి తెచ్చి ''నానోయ్‌... సీమటపాకాయలు...'' అన్నారు. ఆ పెట్టె మీద మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల బొమ్మలున్నాయి.

''ఒరేయ్‌... ఇయ్యి మీకు బాగా సప్పుడు సేత్తాయిరోయ్‌... మాకు మాత్రం కాదు. ముట్టించండి...''

సీమటపాకాయలు పేలుతుంటే పిల్లలు చప్పట్లు కొట్టారు.

''అదేంటి మావా? నువ్వన్నట్టు అయి పేలతాంటే మనకేమీ సప్పుడు అనిపించట్లేదు?'' అంది ఎంకి.

''ఓసెర్రిమొగవా... ఆటి మీద బొమ్మలు సూసావు కదే. మనం తెల్లారి లేస్తే వీధుల్లోను, టీవీల్లోను ఆళ్ల మాటలే కదా ఇనేది? ఆళ్లు పేలినట్టు ఇయ్యెక్కడ పేల్తాయే? నోరిప్పితే ఆళ్లు మాట్టాడేది ఒట్టి బూతులేగందే? ఎదుటోడి మీద విరుచుకుపడ్డం తప్ప పనికొచ్చే ఇసయం ఏటన్నా ఉంటదేటి  ఆళ్ల వాగుడులో. అడిగిన వాడిని నానా తిట్లూ తిడతన్నారు. అమ్మ, అయ్య బూతులతో ఓ... తెగ అరుస్తుంటారు. మరాల్ల మాటల ముందు ఈ సీమటపాకాయలేపాటే? ఇయి పిల్లలకి తప్ప మనకేం సప్పుడనిపిస్తాయే?''

''నిజమే మావో... ఆల్లు మైకులు మూతుల ముందెట్టుకుని వాగుతాంటే... ఇనడానికి కంపరమెత్తిపోతాంది. సీ... ఇలాంటోళ్లా మన నేతలని సెప్పి మాసెడ్డ సికాకేత్తాంది. ఎదుటోడు ఏదైనా అడిగితే నిబ్బరంగా  నిజాలు సెప్పాలేతప్ప, తిట్లెందుకంట? సేతకానితనం కాకపోతేనీ...''

ఈసారి పిల్లలు భూచక్రాలు చూపించారు. సామాన్యుడు వాటిని చూసి, ''ఒరేయ్‌... వీటిని వీధిలోకి తీసుకుపోయి కాల్చండి. ఇవి ఒక్క చోట తిరిగేవి కావు. ఎక్కడెక్కడికో పోతాయి...'' అన్నాడు. పిల్లలు ముట్టించగానే అవి గిరగిరా తిరుగుతూ ఎక్కడికో చక్కాపోయాయి. పిల్లలు బిక్కమొహం పెట్టుకుని వచ్చారు.

''బలే సెప్పావు మావా... అయ్యి అలా కాల్తాయని నీకెట్టా తెలిసింది?''

''ఆటి మీద అదానీ, గిదానీ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల పేర్లున్నాయే. మరి మన రాట్రంలో జరుగుతున్నదేటి? ఎక్కడ లేని సర్కారు భూముల్ని ఆ కంపెనీలకు అప్పగించడం లేదూ? కొండలు, కోనలు, గనులు, సెజ్‌లు, భూములు, ఇసుక తిన్నెలు అన్నింటినీ ఆధీనం సేసుకుని సెక్రం తిప్పడంలేదూ? ఆల్లకి ఊరికే కట్టబెడతారేంటే ఇయ్యన్నీ. అందుకు తగినట్టు ఆ బడా ఆసాములందరూ, మన అధినేత కాతాలకి, కంపెనీలకి భారీ సొమ్ములు మళ్లిత్తారే... అధికారం అడ్డం పెట్టుకుని వేలాది కోట్లు దండుకుంటారే వెర్రిమొగమా... పైగా ఇదంతా పెజానీకం కోసమేనంటారు. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలొత్తాయంటారు. పిల్లలకి ఉజ్జోగాలొత్తాయంటారు. ఊర్లన్నీ తీరు మారిపోయి పెరిగిపోతాయంటారు. అయ్యన్నీ జరిగాయో లేదో ఎవుడు సూత్తాడు. మన కళ్ల ముందే ఆ భూముల్ని సుట్టాలకి, పక్కాలకి రాయించేసుకుంటారు. అనంతపురం భూముల గతి సూడనేదా? వైజాగు భూముల ఇసయం విననేదా? అందుకే ఆ భూచక్రాలు ఎటెటో పోనాయన్నమాట... అర్థమైందా?''

''అవున్టగదా మావా... వైజాగులో పాపం ఆళ్లెవరో మాజీ సైనికులకిచ్చిన భూముల్ని అడ్డగోలుగా మంత్రిగారే రాయించేసుకున్నారంటగా? నేనూ ఇన్నాలే... ఆడు మంత్రేంటి మావా... ఒట్టి కంత్రీలాగుంటేనీ...''

మళ్లీ పిల్లలు చేతులతో బాంబులు తీసుకొచ్చారు. ''నానా ఈటిని నువ్వే కాల్చు. మాకు బయ్యం...'' అన్నారు. సామాన్యుడు వాటిని చూసి, ''అబ్బే... అస్సలు భయం నేదురా... మీరే కాల్చండి...'' అన్నాడు. పిల్లలు వాటిని ముట్టించారు కానీ అవి తుస్సుమన్నాయి.

''అదేంటి మావా? అయి తుస్సుమంటాయని నీకు ముందే తెలుసా?'' అంది ఎంకి.

''ఒసే... మన పాలకులు మనమీద వేసే బాంబుల ముందు ఇయ్యెంతే. పెరిగిపోయిన ధరలు మనపాలిట నార బాంబులు. పెచ్చరిల్లిపోతన్న అత్యాచారాలు జనం పాలిట నాటు బాంబులు. పాలించే పార్టీ అనుచరులు, గుండాల దౌర్జన్యాలు మనలాంటోల్లకి పెద్ద బాంబులు. సమస్యలు తీర్చండి మహప్రభో అని అడిగే వారిమీద మోపే అక్రమ కేసులు మరో రకం బాంబులు. ఈ పాలకుల తీరు పట్ల విసుగెత్తిపోయి నలుగురూ కలిసి ఏదో నిరసనగా బయల్దేరారనుకో ఆళ్ల మీద నేతలు జరిపే దాడులు ఇంకా భయంకరమైన బాంబులు. ఇన్ని రకాల బాంబుల ముందు ఇయ్యి తస్సుమనక ఏటవుతాయే?''

''నిజమే మావా... ఈళ్ల పాలన తగలెట్ట. నువ్వు సెబతా ఉంటే తెలుస్తాంది. రాజకీయాలంటూ వేరే ఉండవని. మన బతుకులను ప్రతి రోజూ వేసారుస్తూనే ఉంటాయని. ఈళ్లు ఉన్నంతసేపూ మనకి దీపావళి కూడా సీకట్ల పండగలాగే ఉంటది...''

''ఓసినీ... బాగా సెప్పావే. ఇదిగో నీలాంటోల్లు ఇలా నిజానిజాలు తెలుసుకుని... మనలాంటోల్ల కోసం నిలబడి, ప్రతి సమస్య మీద కలబడి, నేతలతో పోరాడి, మనకోసరం పాటు పడే నిజమైన జననాయకులెవరో సూసుకుని ఆళ్లని ఎన్నుకున్నప్పుడేనే... మనకి నిజమైన దీపావళి'' అంటూ కలవరించాడు సామాన్యుడు.

ఈలోగా ఎంకి వచ్చి లేపేసింది. సామాన్యుడికి పూర్తిగా మెలకువ వచ్చింది!

-సృజన

PUBLISHED ON 23.10.2022 ON JANASENA WEBSITE

మంగళవారం, అక్టోబర్ 18, 2022

ఎన్టీఆర్ కి ముచ్చెమ‌ట‌లు... ఎందుకు?


 

అరాచక చక్రవర్తి

 


''సార్‌... కొంపలంటుకునేలా ఉన్నాయండి...''

''ఎవరివంట?''

''ఎవరివో అయితే మీకెందుకు చెబుతాను సార్‌... మనవేనండి...''

''ఛస్‌ ఊరుకోవో... కొంపలంటించేదే మనవైనప్పుడు మనవెందుకవుతాయ్‌...''

''అయ్యా... మీ భరోసా మీదే కానీ నా ఆదుర్దా పట్టించుకోరండి...''

''చూడు సెక్రటరీ... నిన్ను పన్లో పెట్టుకుంది మన జమానాలో మన పాలన ఎలా సాగుతోందో అడపాదడపా చెప్పడానికి. కానీ ఇలా చీటికీ మాటికీ వచ్చి కంగారు పెట్టడానికి కాదు...''

''నేనేం చెప్పినా మీరు తొణకరని తెలుసండి. కానీ ఒక్కసారి నా ఆత్రం చూసి కాస్త ఆలోచించండి మరి. ఆనక చెప్పలేదంటారు...''

''సర్లె... ఎదవ నస ఆపి... సంగతేంటో చెప్పు...''

''అదేనండి... ఆ ఎగస్పార్టీ వాడు పర్యటన పెట్టుకున్నాడండి... జనాలు కుప్పలుతెప్పలుగా వచ్చే దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయండి...''

''భలేవాడివయ్యా... ఇంతా చేసి నువ్వు చెప్పేదిదా? ప్రజానీకాన్ని నానా భ్రమల్లో ముంచెత్తి, లేనిపోని ఆశలు రేకెత్తించి, నేను తప్ప ఆళ్లని ఉద్దరించేవాడింకెవడూ లేడన్నంత మాయ చేసి, బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చి, కుర్చీ మీద బాసింపట్టేసుకుని  కూర్చున్నాక... ఇంకా ఎగస్పార్టీ ఏంటయ్యా? అసలా మాటంటేనే మా చెడ్డ చికాకు నాకు. ఇప్పుడు మన జమానాలో కింద నుంచి పైదాకా అంతా మనమే కదా? ఇంకా కోన్‌కిస్కాగాడెవడో వస్తున్నాడని చెప్పి నా టైమ్‌ చెడగొడతావేంటయ్యా? నీకసలు బుద్దుందా అని?''

''అయ్యా... మీరెంత తిట్టినా, మీ సెక్రటరీగా కుదురుకున్నాక నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి కదండి... మీ ధిలాసా, మీ కులాసా నాకు తెలిసినా... నిజాలు నివేదించుకోవడం నా కర్తవ్యం కనుక పరిగెత్తుకుని వచ్చానండి... ముందు నేను చెప్పేది సాంతం వినండి... ఆనక మీ ఇష్టం...''

''సర్లేవయ్యా సెక్రటరీ... ఓ... ఆయాస పడిపోక. నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యిలే. ఇంతకీ ఎవడాడు?''

''అదేనండి... మీ పాలనలో లొసుగులన్నీ అరటి పండొలిచినట్టు విప్పి చూపిస్తుంటాడు కదండి... ఆడేనండి. జనం కోసం సైనికుడిలా ఎదురొడ్డి నిలుచుంటాడు కదండి... ఆడేనండి. తమరు తీసుకునే ప్రతి  నిర్ణయంలో లోటుపాట్లేంటో వెండితెరమీద సినిమా చూపించినట్టు చూపిస్తాడు చూడండి... ఆడేనండి. మీ హామీల్లో డొల్లలన్నీ ఎండగట్టి జనం మత్తు వదిలిస్తాడు చూడండి... ఆడేనండి. ప్రజల సమస్యల కోసం ఇల్లూ, ఒళ్లూ కూడా చూసుకోకుండా పోరాడుతుంటాడు కదండీ... ఆడేనండి. మీ హయాంలో అవినీతి అక్రమాలు ఎంతగా వేళ్లూనికుని పోయాయో ఉదాహరణలతో సహా ఏకరువు పెడుతుంటాడు కదండీ... ఆడేనండి. ఇసుక నుండి కొండకోనల దాకా ఎలాంటి వనరులను తమరు, తమ అనుచరులు కలసి కుమ్మక్కై ఎంతలా దోచుకుంటున్నారో విడమర్చి మరీ లెక్కలు తేలుస్తుంటాడు కదండీ... ఆడేనండి. ఎవడు ఓ పిలుపిస్తే జనం కదం తొక్కి నాయకుడి వెనకాల సైనికుల్లా విరగబడుతుంటారో... ఆడేనండి. ఎవడు ఆవేశంగా మాట్లాడుతుంటే వింటున్న సామాన్యులు ఎగబడి చప్పట్లు కొడుతూ ఎలుగెత్తి నినాదాలు చేస్తారో... ఆడేనండి. అలాంటోడు తమరి జమానాలో అణగారిపోయిన జనవాణికి ఏకైక గొంతుకై ప్రజల సమస్యలేంటో స్వయంగా తెలుసుకుంటానని ప్రతిన బూని మరీ వస్తున్నాడంటే... మరి మీ ఉప్పు తిని బతికే నాలాంటోడికి కంగారుగా ఉండదేంటండి? అధికారం మత్తులో జోగుతున్న తమరిని తట్టిలేపి మీ చుట్టూ జరుగుతున్న వాస్తవాలేంటో వివరిద్దామని ఆదరా బాదరా నేను ఉరుక్కుంటూ వస్తే... తమరు మాత్రం అదేమీ పట్టించుకోకుండా, నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు నిద్రలో జోగడమే కాకుండా... నన్ను నానా తిట్లూ తిడుతున్నారండి... ఆయ్‌...!''

''సర్లేవయ్యా సెక్రటరీ... నిన్ను, నీ ఆదుర్దాని అర్థం చేసుకున్నాలే... ఇంతకీ ఏంచేద్దామంటావు?''

''ఏముందండీ... చిన్న పామైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలనన్నారు... అలాంటిది అనకొండాలాంటోడు అగ్గిమీద గుగ్గిలంలా వస్తుంటే... తీరిగ్గా ఉంటే ఎలాగండీ? అందుకే ఈ వార్త మీ చెవిన వేద్దామని పడుతూ లేస్తూ చక్కా వచ్చానండి...''

''మొత్తానికి నీ స్వామిభక్తి మెచ్చుకోదగ్గదేనయ్యా... నిజమేలే... నువ్వు అంతలా చెబితే కానీ నాకు బుర్రకెక్కలేదు. అగ్గిపుల్లనైనా పూర్తిగా ఆర్పేస్తే కానీ పడెయ్యకూడదు. ఆనకదే పెద్ద అగ్నిప్రమాదానికి దారితీయవచ్చు... ఏమంటావ్‌?''

''అమ్మయ్య... ఇప్పటికి నా మనసు శాంతించిందండి... తమరు ఊహల్లోంచి ఊడిపడ్డారు అదేచాలు... మరింతకీ ఏం చేద్దామని ప్రభులవారి సెలవు...''

''చూడు సెక్రటరీ... నా భక్తుడిగా, నా మేలు కోరేవాడిగా నీ భయం, దిగులు అర్థం చేసుకున్నాన్లేవయ్యా... కానీ నీకింకా మన జమానా ఒడ్డు, పొడవు, వెడల్పు, లోతు తెలిసినట్టు లేదు. పైనుంచి కింద దాకా అన్ని వ్యవస్థల్నీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నాం. మంత్రులైనా, ఎమ్మెల్యేలైనా మన మనసులో మాట తప్ప మరోటి చెప్పలేనంతగా అదుపులో పెట్టాం. అధికారుల కీళ్లు నొక్కిపెట్టి మనం చెప్పింది తప్ప ఇంకేదీ ఆలోచించనంత తొత్తుల్లా తయారు చేశాం. ఎదురుతిరిగిన అయ్యేఎస్సుల్ని కూడా అయిపూ అజా లేకుండా చేసి, మనకి వంత పాడే యంత్రాంగాన్ని మన చుట్టూ మోహరించి పెట్టుకున్నాం.  పోలీసుల్ని, ఆళ్లని నడిపించే ఆఫీసర్లని బదిలీలనివేకెన్సీ రిజర్వులనిసస్పెన్షన్లనీఆరోపణలని రకరకాలుగా భయపెట్టి  ఆఖరికి మన పెంపుడుకుక్కల్లా పడుండేలా చేసేసుకున్నాం. చట్టాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా లొసుగులతో ఆడిస్తూ న్యాయవ్యవస్థను కూడా నీరుగారేలా చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆట్టే కంగారు పడమాక...''

''అయ్యా... అరాచక చక్రవర్తులు. అఘటనా ఘటన సమర్దులు. నయవంచక నయా సామ్రాట్టులు. తమరి సంగతి నాకు తెలియంది కాదు. కానీ ప్రభో... కడవంత గుమ్మిడికాయైనా కత్తి పీటకు లోకువేనన్నట్టు... అవతల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి కదండి... కాబట్టి కాస్త తమరు కర్తవ్యం బోధించాలండి మరి...''

''సర్లేవయ్యా... దానిదేముందీ? మన రక్షక భటుల్ని లైన్లో పెట్టలేకపోయావా?''

''ఆళ్లు తమరి ఆదేశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారండి. ఏం చెయ్యమంటారో చెబితే, అది చేసెయ్యడానికి లాఠీలు గట్రా తుడుచుకుని సిద్దంగా ఉన్నారండి...''

''మరింకేం? నేను చెప్పానని చెప్పి... ఆడిని అడుగడుగునా అడ్డుకుని శాంతి భద్రతలు కాపాడమను సరిపోద్ది...''

''అదేంటండీ... ఇప్పుడు శాంతిభద్రతలకు భంగమేమొచ్చిందండీ? ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా పర్యటనలు అవీ చేసుకోవచ్చండి కదండీ?''

''అదిగో సెక్రటరీ... నీతో పెద్ద చిక్కొచ్చిపడిందయ్యా... ఊరికే ఒగరుస్తావ్‌... పోనీ ఉపాయం చెబితే కానుకోలేవు...''

''సార్‌...తమరు కాస్త నా మట్టి బుర్రని దృష్టిలో పెట్టుకుని అర్థమయ్యేలా ఆదేశాలు సెలవియ్యండి మరి...''

''అదేనయ్యా... ఆడొస్తే రానీ, కానీ... ఆడి మొహం ఎవరికీ కనబడకూడదని పోలీసుల చేత నోటీసులిప్పించు.  ఆడి కోసం పోటెత్తి వచ్చిన జనాన్ని చూసి ఆఖరికాడు చేతులు కూడా ఊపకూడదని ఆంక్షలెట్టించమను. ఆడు బస చేసిన హోటలు గది కిటికీలు కూడా... గాలి కోసమైనా సరే తెరవకూడదని రూల్సు పెట్టమను. నలుగురినీ కలవకూడదని, ఇంకా ఆమాటకొస్తే నవ్వకూడదని కూడా కొత్త నిబంధనలు జారీ చేయమను. ఆడికి జేజేలు కొట్టే అనుచరుల్ని ఎక్కడికక్కడ ఏదో వంకెట్టి అరెస్టులు చేయించమను. గుమిగూడిన జనాన్ని భద్రత పేరెట్టి చితగ్గొట్టంచమను. ఆడు చెయ్యెత్తితే చాలు ప్రజానీకం వెర్రెత్తిపోతుందని మనకి తెలుసుకాబట్టి...  తల మీదు దురదేసినా ఆడు గోక్కోడానికి కూడా వీల్లేదని ఆదేశాలు ఇమ్మనమను. మీటింగులు గట్రా వల్లకాదని చెప్పించమను. ఇంకా కావాలంటే ఆడి పర్యటనకి పోటీగా ఏదో ఓ పేరెట్టి మన గూండాల ద్వారా పోటీ కార్యక్రమం పెట్టించమను. దానికి అన్ని అనుమతులు ఇచ్చేసి, ఈడికి మాత్రం అన్నీ అడ్డంకులే కల్పించమను. ఇంత చేస్తే ఇకేముందీ? ఆడి పర్యటన విఫలమవుద్ది... ఏమంటావ్‌?''

''ఆహా... ఏమని వర్ణించమంటారు తమరి దమనకాండ! తమరి తెంపరితనం! తమరి పేట్రేగింపు! తమరి నియంతృత్వం! తమరి దౌర్జన్యం! తమరి అన్యాయ పరిపాలన! తమరి పెచ్చరింత! నాకు... మాటలు కూడా కరువవుతున్నాయి ప్రభూ!''

''ఊరికే పొగడకయ్యా... నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది. నీకంతగా ఉబలాటంగా ఉంటే కాసిన్ని తిట్లు తెలిస్తే తిట్టు. వినడానికి సొంపుగా ఉంటుంది...''

''అయ్యా... ప్రజానీకమంతా చేసేది అదే కదండీ... అయినా నాదొక చిన్న సందేహమండి... శ్రీవారు అనుమతిస్తే విన్నవించుకుంటాను...''

''తప్పకుండా చెప్పవయ్యా సెక్రటరీ... మనలో మనమాటగా అనుమానం చిన్నదైనా తీర్చుకోవలసిందే...''

''ఏం లేదండి... తమరి పోకడలన్నీ జనం గమనిస్తే ఏమవుతుందా అని....?''

''ఓరెర్రి సెక్రటరీ... జనం ఆలోచించడం మర్చిపోయి చాలా కాలమైందయ్యా... ఆళ్లంతా మేలుకోకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు తప్పుడు ప్రచారంతో ఊదరగొట్టడం లేదూ? ఇంత చేశాం, అంత చేశామని మాయ లెక్కలు చెప్పి జోకొట్టడం లేదూ? అలవి కానీ హామీలిచ్చి ఆశలు ఎగసనదోయడం లేదూ? కాస్తో కూస్తో విదిల్చి వశపరుచుకోలేదూ? ఆళ్లు మత్తులోంచి బయటపడరని నా ప్రగాఢ విశ్వాసమయ్యా...అర్థమైందా?''

''అర్థంకాక ఏమవుతుంది మహప్రభో! తమరి అతివిశ్వాసం చూస్తే దిమ్మదిరిగిపోతోందండి. ప్రభువుల వారి ధీమాకి ఇక కాలమే జవాబు చెప్పాలండి... ఉంటానండి మరి''

-సృజన

PUBLISHED ON 17.10.2022 ON JANASENA WEBSITE

మంగళవారం, అక్టోబర్ 04, 2022

సామాన్యుడి బాధల దండకం!

 


దండాలు తల్లీ... నీకు దండాలమ్మా...

మా కట్టాలు పోగొట్టి కాపాడవమ్మా!

అమ్మోరు తల్లీ... నీకు మొక్కేమమ్మా...

మా ఇక్కట్లు తరిమేసి మమ్మేలవమ్మా!

ఆంధ్ర దేశాన పుట్టి అల్లాడుతున్నాము...

అట్టకట్టాలతోటి వేగి పోతన్నాము...

మా మొరలు వినుకోని ఆదుకోవమ్మా!

మా బాధలను తీర్చేసి దరిజేర్చవమ్మా!

ఓటు తప్ప మాకాడ ఏటి లేదమ్మా...

ఆ ఓటు గుద్దేసి ఓడిపోయామమ్మ!

మా వెతలు సెప్పుకోను మడిసిలేడమ్మ...

నీ కంటె మాకెవరు దిక్కులేరమ్మ!

మా ఓట్లతో గెలిచి... మా మేలునే మరిచి...

మాయ జేసేరమ్మ మా నేతలు!

ఊరువాడా తిరిగి ఓదార్చి బులిపించి...

ఊసులెన్నో సెప్పి ఊరించినారమ్మ!

ఆ మాటలను నమ్మి ఆశపడ్డామమ్మ...

బతుకులిక మారునని మురిసిపోయామమ్మ!

ఆ ఆశలన్నీ వట్టి అడియాసలేనమ్మ...

నమ్మి నట్టేటిలో మునిగిపోయామమ్మ!

పొర్లు దండాలను పెట్టుకుంటామమ్మ...

పొర్లేటి కన్నీరు నువ్వు తుడవాలమ్మ!

పూజలూ పజ్యాలు మాసేతకావమ్మ...

దండకాలను మేము సదవలేమమ్మ!

మా బాధలే నీకు సెప్పుకుంటామమ్మ...

ఆటినే నువు తీర్చి ఆదుకో మా తల్లి!

ఎద్దు రాకాసోడికి ఎదురొడ్డి పోరాడి...

ఎదురు లేకుండా నువ్వు గెలిసినావటమ్మ!

ఈనాడు సూడగా అసుమంటి అసురులు...

అడుగడుగునా పెచ్చు పెరిగిపోయారమ్మ!

బంగారు రోజుల్ని తెస్తామనీ సెప్పి...

బతుకుల్ని బుగ్గిలో కలిపేత్తనారమ్మ!

సాగుసేద్దామంటె గిట్టుబాటే లేదు...

కూలి సేద్దామంటె కూటికే గతి లేదు!

కాయగూరల ధరలు కస్సుమంటాయమ్మ...

సరుకులన్నీ కలిసి వెక్కిరిస్తాయమ్మ!

గంజి తాగేటి మా బోటి పేదలను కూడ...

సొమ్ములను కట్టమని గుంజుతున్నారమ్మ!

పాత సర్కారోళ్లు ఇచ్చిన ఇళ్లపై...

కొత్త సర్కారోళ్ల పెత్తనం సూడమ్మ!

ఆడబిడ్డల బతుకు అల్లాడుతోందమ్మ...

కాపాడు ఖాకీలు పట్టంచుకోరమ్మ!

పిలగాళ్ల సదువులు నేల నాకాయమ్మ...

సర్కారు కొలువులు కానరావమ్మ!

ఎటువైపు సూసినా మత్తు దుకాణాలు...

మా సంసారాలనే సిత్తుసేత్తన్నాయమ్మ!

సారాయి కొట్టాలు కనిపించవని సెప్పి...

ఆటినే సూటిగా పెంచుతున్నారమ్మ!

పగలంత పనిజేసి తీసుకొచ్చిన సొమ్ము...

మత్తులో ముంచెత్తి గుంజుతున్నారమ్మ!

ఇంతసేశామంటు... అంతసేశామంటు...

ఇంటింటికీ తిరిగి గొప్ప సెబుతారమ్మ!

సిగ్గంటు లేకుండ ఊసులాడేరమ్మ...

ఎగ్గంటు లేకుండా ఊరేగుతారమ్మ!

కాస్త మా కట్టాలు సూడమని అడిగితే...

కేసులేవో పెట్టి కాక పెడతారమ్మ!

అడిగితే కోపాలు... అదిలించి పోతారు...

అడుగడుగునా మాకు అగచాట్లు పెడతారు!

ఏవేవొ పథకాలు నీకోసమంటారు...

ఆఖరికి ఆటిలో కొర్రీలు పెడతారు!

అయిన వాళ్లకి ఇచ్చి అర్హులను మరిచేరు...

మాబోటి పెదలను నిలువునా ముంచేరు!

సర్కారు భూములను పెద్దోళ్లకిచ్చేసి...

పరగణా మొత్తాన్ని పిండుతున్నారమ్మ!

గంజాయి సాగులో గిరిజనులను జేర్చి...

ఊరుదాటించేసి దండుతున్నారమ్మ!

దొరికితే కేసులో ఇరికించి జారుకుని...

కాసులను పంచుకుని కులుతున్నారమ్మ!

నేతలందరు నీతి కట్టుదాటారమ్మ...

చేతికందినదంత దోచుకుంటారమ్మ!

ఇసుక రేణువు నుంచి కొండకోనల దాక...

పంచుకుని దర్జాలు వెలగబెడతారమ్మ!

ఏమి సెబుతానమ్మ... ఎన్ని సెబుతానమ్మ...

ఎరుకగల తల్లివి నీకు తెలుసుకదమ్మ!

ఇకనైన మా బుద్ది పెడతోవ పడకుండ...

నిజమైన నేతలను గుర్తించు తెలివియ్యి!

మాయమాటలు విని మోసపోనీకుండ...

చురుకుతో మా బుర్ర  పదునెట్టవమ్మ!

అలనాటి అసురుల ఉసురు తీసిన తల్లి!

నేటి నేతల నుంచి మము కాపాడు తల్లి!!

-సృజన

PUBLISHED ON 3.10.2022 ON JANASENA WEBSITE