శుక్రవారం, డిసెంబర్ 15, 2023

సెక్రట్రీ ముందు చూపు!

 


''నమస్కారం సార్‌! ఊరి నుంచి ఇవాళే వచ్చానండి. మీరెలా ఉన్నారు?''

''రావయ్యా, సెక్రట్రీ! డ్యూటీలో చేరావన్నమాట. నాకేం బాగానే ఉన్నానయ్యా...''
''రాత్రిళ్లు నిద్ర పడుతోందాండీ?''
''ఆ... పడుతోందయ్యా''
''పీడకలలేమైనా వస్తున్నాయాండీ?''
''అబ్బే లేదే...''
''తిండి సయిస్తోందాండీ? సరిగ్గా తింటున్నారా?''
''ఓ... భేషుగ్గా...''
''మరి తిన్నది అరుగుతోందాండీ?''
''సుబ్బరంగానయ్యా...''
''మనసులో బెంగగా ఏమైనా ఉందాండీ?''
''లేదయ్యా బాబూ... అసలేంటి ఇన్ని ప్రశ్నలు?''
''అమ్మయ్య... పోనీలెండి. నేను ఊరెళ్లానన్నమాటే కానీ మీ మీదే గుబులండి...''
''వార్నీ... నీ స్వామి భక్తి తెలుసులే కానీ, ఎందుకంత గుబులు?''
''అదేనండి... పొరుగు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ఫలితాలు చూశారు కదండీ? అవి విన్న దగ్గర్నుంచీ మీమీదే ఆలోచనండి...''
''ఎందుకయ్యా? వాటి వల్ల మనకేంటి సమస్య?''
''కాదండి మరీ? అక్కడా ఇక్కడా ఉన్నది తెలుగోళ్లే కదండీ? ఇంచుమించు ఒకేలా ఆలోచిస్తారు కదండీ? అందుకనండి...''
''అయితే?''
''అదేంటండీ బాబూ! నెక్స్ట్‌ మనమే కదండీ?''
''ఓ.. అదా? ఇంకా టైముంది కదయ్యా?''
''ఎక్కడుందండి బాబూ! మహా అయితే వంద రోజులంతే కదండీ? మామూలుగా అయితే ఒక సినిమా వంద రోజులు ఆడితే గొప్పండి. కానీ వంద రోజుల తర్వాత మన సినిమా ఆడుతుందో లేదోనని సందేహమండి...''
''ఎందుకాడదయ్యా... మన సినిమా సూపర్‌ హిట్టు కదా?''
''అని మీరనుకుంటే సరిపోద్దేంటండి? జనం అనుకోవద్దూ?''
''ఎందుకనుకోరయ్యా... తాయిలాలు పడేస్తున్నాంగా?''
''అయ్యా... పొరుగు ప్రభుత్వం కూడా తాయిలాలిచ్చిందండి. కానీ ఏమైందండీ? జనం తాపీగా తప్పించలేదండీ?''
''ఊరుకోవయ్యా... నీవన్నీ పిచ్చి భయాలు. మనం మీట నొక్కి మరీ నే....ఏ...ఏ...రుగా డబ్బులేస్తుంటే అలా ఎందుకు చేస్తారు?''
''మీరు మీటలు నొక్కుతున్నారు సరేనండి. కానీ ఇప్పుడు మీటలు జనం దగ్గరకి వస్తున్నాయండి. మరి వాళ్లేం మీటలు నొక్కుతారోనని గుండెల్లో ఒకటే దిగులండి...''
''నేను నమ్ముకున్న నా వెర్రి జనం అలా చేయరు లేవయ్యా...''
''మీరు నమ్ముకున్నారు కానీండీ, జనం మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నారో లేదోనండి...''
''ఏందయ్యో సెక్రట్రీ? వేళాకోళంగా ఉందా? వెర్రిమొర్రి ప్రశ్నలు వేస్తున్నావ్‌?''
''అయ్యా... మీరు కోప్పడినా సరేనండి. సెక్రటరీ అన్నాక అన్నీ చెప్పాలండి, అడగాలండి. ఆనక ఈ సంగతి ముందే ఎందుకు చెప్పలేదని నన్నడిగారునుకోండి, నేనేం చెప్పగలనండీ? అందుకే అడుగుతున్నానండి...''
''అందుకనేనయ్యా... నేను కూడా ఇంత వరకు నువ్వేమడిగినా ఊరుకున్నాను. అసలు ప్రశ్నించే వాళ్లంటే నాకు ఒళ్లుమంటని తెలుసు కదా? వేరొకళ్లయితే ఈ పాటికి ఏ రాజద్రోహం కేసో, అక్రమ సందేహాల కేసో బనాయించి రాత్రికి రాత్రి రిమాండుకి పంపించేసే వాడిని. అర్థమైందా?''
''అర్థం కాకపోవడానికేముందండీ? మీ వ్యవహారం అంతా మొదట్నుంచీ చూస్తున్నవాడినేగా? ఎన్ని కేసులు? ఎన్ని రిమాండులు? ఎన్ని సెక్షన్లు? ఎన్ని దౌర్జన్యాలు? మీరు తల్చుకుంటే కేసుల మీద కేసులు తిరగదోడి ఊపిరి సలపకుండా చేయగలరని తెలుసండి. మీ పార్టీ ఎంపీనే చీకట్లో కుళ్లబొడిపించి పంపించారండి. ఇక ఎగస్పార్టీ వాళ్ల పాట్లు చూస్తున్నా కదండీ? ఎన్ని ఆంక్షలు? ఎన్ని అవరోధాలు? ఎన్ని ఆటంకాలు? ఎన్ని దాష్టీకాలు? మీగ్గానీ తిక్క రేగిందంటే ఇతర పార్టీల వారి యాత్రలు సాగకుండా వంతెనలు మూసేయగల్రండి. రోడ్లు తవ్వేయగలరండి. రూట్లు మార్చేయగల్రండి. ఇనుప కంచెలడ్డేసి నిరసనల్నిఉక్కు పాదాలతో తొక్కేయగలరండి. ఆడోళ్లనయినా చూడకుండా ఈడ్చి అవతల పారేయించగల్రండి. అంత దాకా ఎందుకండీ? మీకు ఇష్టం కాకపోతే సొంత బాబాయినైనా సరే... సర్లెండి, గోడలకు చెవులుంటాయి. మీ లోపాయి కారీ లొసుగులన్నీ నాకు తెలిసినవే కదండీ?''
''మరింకేమయ్యా... మనకి ఎదురు లేదని అర్థమైందిగా? అయినా మీ బెంగలన్నీ అర్థం లేనివేనయ్యా. మనం అమలు పరుస్తున్న పథకాలేంటో తెలిసి కూడా కంగారెందుకయ్యా? అవన్నీ మన ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకునేవేగా? అందుకనేగా, రాష్ట్రం అప్పుల పాలైపోతున్నా, జీతాలివ్వడానికి కూడా కటకటలాడిపోతున్నా... ఎక్కడా ఆగకుండా పథకాలకి డబ్బులు పారిస్తుంట? నవ రత్నాల్లాంటి పథకాల సంగతి తెలిసి కూడా నసపెడతావేంటయ్యా?''
''అయ్యా... మీ ధీమా చూస్తుంటే ఓ పక్క ముచ్చటేస్తున్నా, మరో పక్క భయమేస్తోందండి. మరి పొరుగు రాష్ట్రం నాయకుడు కూడా మీలాగే తెగ ధీమా ప్రదర్శించాడండి. వేరే వాళ్లకి ఓటేస్తే 'ఆగమాగం' అని భయపెట్టాడండి. కానీ జనం 'ఆగం ఆగం' అన్నారండి. అనుకున్నది చేసేశారండి. మరి అక్కడ కూడా పథకాలు లేవేటండి? ఆయన దళిత బంధు అన్నా, రైతు బంధు అన్నా... జనం మాత్రం ఆయన్ని రాబందు అనుకున్నారండి మరి. మీరు నే...ఏ...ఏ...రుగా డబ్బులేసేస్తున్నామంటూ మురిసిపోతున్నారండి. కానీ మీరు వేసే దాని కంటే వాళ్ల దగ్గర నుంచి మీరు లాక్కునేది అంతకు పదింతలని జనం పసిగట్టిన దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయండి. ఆనక అనలేదంటారని ముందుగానే చెబుతున్నానండి మరి...''
''అబ్బబ్బబ్బ... సెక్రట్రీ, చంపుతున్నావయ్యా. చూస్తుంటే నీ మనసులో చాలా బెంగలే ఉన్నాయని అర్థమైంది కానీ, ముందు అవ్వేంటో ఏకరువు పెట్టు. ఆనక చెబుతాను నీకు జవాబు...''
''అలా అన్నారు కాబట్టి చెబుతున్నాను వినండి. మీరు వెనకా ముందూ చూసుకోకుండా దూకుడుగా దూసుకుపోయారని నా అభిప్రాయమండి. అందకందక అధికారం అందిందని అయినవాళ్లందరికీ అడ్డూ ఆపూ లేకుండా గేట్లెత్తేశారండి. వాళ్లేమో రాష్ట్రం మీద పడి ఎక్కడికక్కడ దోచేశారండి. మీకు రావలసింది మీకిచ్చాకే మేస్తున్నారు కదాని మీరు గమ్మునున్నారండి. ఆళ్ల మీద ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేసినా, అలా చేసిన వాడి మీదే కేసులెట్టించి హడలుగొట్టించేస్తున్నారండి పోలీసులు. మీరు పోలీసు అధికారుల సలాములే చూస్తున్నారండి, కానీ వాళ్ల సివాళ్లేంటో జనం చూస్తున్నారండి. మీరు ప్రతి వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేసేశానని చెప్పేసుకుంటూ పొంగిపోతున్నారండి. కానీ జనం మాత్రం మీ వల్ల ప్రతి వ్యవస్థ నాశనమైందనుకుంటున్నారండి. జనం వైపు నుంచి చూస్తే, ఆళ్ల పిల్లల చదువులు చతికిలబడ్డాయండి. ఎలాగోలా చదువుకున్నా, తగిన ఉద్యోగాలు లేవండి. ఏదో ఒకటి చేద్దామనుకున్నా రాష్ట్రంలో కంపెనీలు లేవండి. ఇక ఉపాధి మార్గాలు కూడా మూసుకుపోయాయండి. మీకు మాత్రం కళ్లు మూసుకుపోయాయండి. విద్యా వ్యవస్థ ఇలా నాశనమైందాండీ, ఇక ఆర్థికంగా చూస్తే ఉద్యోగులకు ఎప్పుడు జీతాలొస్తాయో చెప్పలేని పరిస్థితండి. పాత బిల్లులు పాసవక కాంట్రాక్టర్లు పనులకు రావడం లేదండి. ఎక్కడి పనులక్కడ పడకేశాయండి. మీరు మాత్రం కునుకుతున్నారండి. ఊర్లలో పరిస్థితి మరీ ఘోరమండి. పంచాయితీల కాతాల్లో సొమ్ముల్ని మీరు కొబ్బరిబొండాన్ని స్ట్రాతో పీల్చుకున్నంత సులువుగా లాగేసుకుంటున్నారండి. దాంతో పాపం సర్పంచులు పారిశుధ్యం పనులు కూడా చేయించలేక పోతున్నారండి. ఆళ్ల అవస్థ చూస్తున్న ప్రతి గ్రామంలోని జనానికి మన పాలన తీరు అర్థం కాదని ఎలా అనుకుంటామండీ? ఇక రోడ్లండి. పెట్రోలు వాడుతున్న ప్రతి వాడి నుంచి లీటరుకింతని రోడ్దు సెస్సు కింద వేల కోట్లు ఖజానాకి జమవుతున్నాయి కదండీ? మరి ఒక్క రోడ్డు బాగుందేమో చూపించగలరాండీ? అబ్బే మీరు మాత్రం హెలీకాప్టర్‌లో ఊరేగుతున్నారండి. ఒకేల కారులో వెళ్లినా అంత వరకు ఆదరాబాదరా రోడ్డేసేస్తుంటే మీరు కుదుపులు లేకుండా సాగిపోతున్నారండి. కానీ జనం ఒళ్లు హూనమైపోతోందని మీకు మాత్రం తెలియడం లేదండి. ప్రజల కళ్ల ముందు మీ పార్టీ వాళ్లంతా కోట్లకి పడగలెత్తుతున్నారండి. ఇసుక నుంచి కాసులు పిండుకుంటున్నారండి. మద్యంతో మోతుబరులవుతున్నారండి. కొండలు తొలిచి కాతాలు పెంచుకుంటున్నారండి. గనులు తవ్వి గోతాలు నింపుకుంటున్నారండి. మీ వాటా మీకొస్తోంది కదాని మీరు మాటాడట్లేదండి. కానీ పాపం జనం మాత్రం అంతకంతకు అణగారుతున్నారండి. రైతులకు కిట్టుబాటు లేదండి. కూలీలకు పనుల్లేవండి. వృత్తులు పడకేశాయండి. ఇవన్నీ పక్కనబెట్టి శాంతి భద్రతల కేసి చూస్తే... మీరు శాంతిగానే ఉన్నారండి. కానీ జనానికి భద్రత లేదండి. ఆడాళ్లకి రక్షణ లేదండి. అట్టడుగు జనులపై అఘాయిత్యాలు పేట్రేగిపోతున్నాయండి. మరి ఇన్ని వర్గాల ప్రజలంతా పరిస్థితిని గమనించడం లేదంటారా చెప్పండి. మరి ఇంకా వంద రోజుల తర్వాత మన సినిమా ఆడుతుందనుకుంటే ఎలాగండీ?''
''స్టాపిట్‌... యూ... రాస్కెల్! ఎంత ధైర్యం నీకు? నా ముందు ఇంత వాగుతావా? నిన్నేం చేస్తానో చూడు...''
''హ...హ్హ...హ్హా! ఇక నువ్వేం చేస్తావయ్యా! వంద రోజుల తర్వాత నీ సంగతేంటో నేను ముందే పసిగట్టా. అందుకే నీ సినిమా ఏంటో నీకు చూపించా. ఇదిగో నా రాజీనామా. నీ సెక్రట్రీ కొలువుకి గుడ్‌బై!''
                                                                                                                               -సృజన

PUBLISHED ON 15.12.2023

సోమవారం, డిసెంబర్ 04, 2023

సకల రోగాల సర్కారు!ప్రజా వైద్యశాల. అత్యవసర విభాగం. ఆదరాబాదరా ఓ రోగిని తీసుకొచ్చారు. ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న ఆ రోగి ఆపపోపాలు పడుతున్నాడు. కళ్లు ఎర్రగా ఉన్నాయి. ఉండుండి వెక్కుతున్నాడు. నర్సులు పరుగులు పెడుతూ స్ట్రెచర్మీద తీసుకొచ్చారు. డాక్టర్లు హడావుడి పడుతున్నారు.

ఇదంతా చూస్తున్న ఓ సామాన్య రోగి పక్కాయన్ని అడిగాడు.

''ఎవరండీ పాపం... ఎవరో పెద్దాయనలా ఉన్నాడే?''

పక్కాయన నిదానంగా చెప్పాడు.

''ప్రభుత్వం!''

''ఏంటీ? ప్రభుత్వమే! అయ్యో పాపం... ఏమైంది?''

''బ్రెయిన్ డెడ్‌''

''అరెరె... అంటే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయినట్టేనా?''

''దాదాపుగా అంతే. ప్రస్తుతానికి మెదడు పనిచేయడం లేదని అర్థం...''

''అయ్యో పాపం... బతుకడం కష్టమా?''

''అలాగే కనిపిస్తోంది. మహా అయితే మూడు నెలలంతే...''

''అరెరె... ఇంతలా ఎలా ముంచుకొచ్చిందో?''

''ఎలాగంటే ఏం చెబుతాం? అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవద్దూ? చేజేతులా చేసుకుని ఇప్పుడేడిస్తే ఏం లాభం?''

''ఇంతకీ సమస్యేంటో?''

''ఒకటంటే చెప్పవచ్చు. అన్నీ ఒకేసారి చుట్టుముట్టాయిట. ఇందాకా డాక్టర్లు రిపోర్టులు చూస్తూ మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నా...''

''ఏంటవి?''

''కడుపులో అవినీతి గ్యాస్ పెరిగిపోయింది. ద్రవ్యోల్బణంతో గుండె దడదడలాడిపోతోంది. కుంభకోణాల కొవ్వు పెరిగిపోయి. ప్రజా నాడి బలహీనంగా కొట్టుకుంటోంది. ధరవరల రక్తపోటు పెరిగిపోయింది. తిండెక్కువై ఊబకాయం పెరిగిపోయింది. పాలన అడుగు తీసి అడుగు వేయలేక పోతోంది. నియంత్రణ చేయాల్సిన కాలేయం పనిచేయడం మానేసింది. అక్రమాల పొగ ఎక్కువై ఊపిరితిత్తులు మొండికేయడంతో ఊపిరాడ్డం లేదు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోలేక కిడ్నీలు పాడయ్యాయి. ఆశ్రిత పక్షపాతం మధుమేహమై దేశాన్ని కమ్మేసింది. ముందుచూపు మసకేసింది. ప్రజల్లో వ్యతిరేకత సూచనలు పెరిగిపోయి నోరు కూడా పడిపోయింది. చేతుల మధ్య సమన్వయం కుదరక చేతలకు పక్షవాతం వచ్చింది...''

''ఇంతలా ఆరోగ్యం పాడవడానికి కారణమేంటిట?''

''ఏది పడితే అది అందినంత మేరకు మితి మీరిపోయి అక్రమంగా భోంచేయడమే...''

''ఎంత తింటే మాత్రం మరీ ఇలాంటి పరిస్థితా?''

''కాదు మరీ. అది మామూలు తిండా? అందక అందక అధికారం అదిందేమో కుర్చీలో కూర్చుంటూనే తీరాల్లో ఇసుకంతా బొక్కేశాడు. కొండలు కొల్లగొట్టి కూరొండుకుని తినేశాడు. భూములు భోంచేశాడు. గనులు గుటుక్కుమనిపించాడు. ఇవన్నీ చాలవన్నట్టు సారా కాంట్రాక్టులు కుదుర్చుకుని గటగటా తాగేశాడు. మద్యం అక్రమ వ్యాపారంతో పీపాలకు పీపాలు పీల్చేశాడు...''

''అమ్మో... అయిన వాళ్లెవరూ వద్దనలేదా?''

''అసలీ తిండిని అలవాటు చేసింది వాళ్ల నాన్నే. మొదట్లో ఆయనే అధికారంలో ఉండేవాడు. కొడుకంటే మహా గారాబం. దాంతో ఏది పెడితే అది కొనిపెట్టాడు. ఎవరే పని మీద వచ్చి తనను కలిసినా కొడుక్కి ఏదో ఒకటి పట్టుకు రమ్మనేవాడు. అలా చిన్నప్పుడే స్థలాల చాక్లెట్లు, భవనాల బిస్కెట్లు, లంచాల లడ్డూలు, బినామీ జిలేబీలు, షేర్ల జహంగీర్లు, కంపెనీల కరకజ్జాలు, వాటాల చిరుతిళ్లు అలవాటైపోయాయి. ఇక  అలాంటిది అధికార భోజనం లేకపోతే ఆగగలడా? అందుకోసమే జనాన్ని నమ్మించాడు. తనకు మద్దతిస్తే తాయిలాలు పెడతానని బుట్టలో వేశాడు. అందరికీ ఆకలి తీరుస్తానని ఆకట్టుకున్నాడు. జనం పాపం కాబోసనుకుని రమ్మన్నారు. అలా వచ్చినోడి ప్రభుత్వం ఇలా కాక ఎలా తయారవుతుంది?''

''మరి జనానికి ఇస్తానన్న తాయిలాలు ఇచ్చాడా?''

''ఇచ్చినట్టు భ్రమ కల్పించాడు. చేతిలో చాక్లెట్టు పెట్టి జేబు కొల్లగొట్టాడు. జనం కోసమే వంటలు వండిస్తున్నానని హంగామా చేసి వాళ్ల దగ్గరున్నది కూడా లాక్కుని చప్పరించాడు...''

''మరిలా చేయకూడదని ఎవరూ చెప్పలేదా?''

''నొల్లుకోడం అలవాటైన వాడు, నీతులు చెబితే వింటాడేంటి? అలా చెప్పిన వాళ్ల మీద కక్ష కట్టాడు. తన తిండి చూసి దిష్టి పెడుతున్నారని ఆడిపోసుకున్నాడు. వాళ్లని వెంటాడి వేధించి తరిమి కొట్టాడు. అడిగిన వాడిని ఆయాసపెట్టాడు. కాదన్నవాడిపై కస్సుమన్నాడు. అలా అధికార భోజనానికి ఎక్కడా ఆటంకాలు లేకుండా చేసుకుని మరీ అడ్డంగా ఆరగించాడు. మొత్తానికి రాక్షస ప్రభుత్వమన్నమాట. అలనాడెప్పుడో భారతంలో బకాసురడనే రాక్షసుడికి రోజూ బండెడు భోజనం సమర్పించుకుంటామని జనం ఒప్పందం చేసుకున్నట్టే అయిందన్నమాట ఆఖరికి జనం పరిస్థితి...''

''మరింతకీ జనానికి అర్థమైందా?''

''బాగా అర్థమైంది. అందుకే ప్రజా వైద్యశాలలో ప్రభుత్వం అత్యవసర విభాగానికి చేరింది. ఇక డాక్టర్లు ఎంత వైద్యం చేసినా ప్రజలు పెదవి విరిచేస్తున్నారు. అవినీతి కేన్సర్ఆఖరి దశకొచ్చింది. అక్రమాల అల్సరు పెరిగిపోయింది. వైషమ్యాల విషం నరనరాల్లోకి పాకిపోయింది...''

''పరిస్థితి ఇంతలా విషమిస్తే ఇక కష్టేమలే. చేజేతులా ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే ఎవరం మాత్రం ఏం చేస్తాం? ఏమంటావ్‌?''

''అంతేలే. అంతేలే!''

-సృజన

PUBLISHED ON 2.12.2023 on JANASENA WEBSITE