శుక్రవారం, డిసెంబర్ 15, 2023

సెక్రట్రీ ముందు చూపు!

 


''నమస్కారం సార్‌! ఊరి నుంచి ఇవాళే వచ్చానండి. మీరెలా ఉన్నారు?''

''రావయ్యా, సెక్రట్రీ! డ్యూటీలో చేరావన్నమాట. నాకేం బాగానే ఉన్నానయ్యా...''
''రాత్రిళ్లు నిద్ర పడుతోందాండీ?''
''ఆ... పడుతోందయ్యా''
''పీడకలలేమైనా వస్తున్నాయాండీ?''
''అబ్బే లేదే...''
''తిండి సయిస్తోందాండీ? సరిగ్గా తింటున్నారా?''
''ఓ... భేషుగ్గా...''
''మరి తిన్నది అరుగుతోందాండీ?''
''సుబ్బరంగానయ్యా...''
''మనసులో బెంగగా ఏమైనా ఉందాండీ?''
''లేదయ్యా బాబూ... అసలేంటి ఇన్ని ప్రశ్నలు?''
''అమ్మయ్య... పోనీలెండి. నేను ఊరెళ్లానన్నమాటే కానీ మీ మీదే గుబులండి...''
''వార్నీ... నీ స్వామి భక్తి తెలుసులే కానీ, ఎందుకంత గుబులు?''
''అదేనండి... పొరుగు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ఫలితాలు చూశారు కదండీ? అవి విన్న దగ్గర్నుంచీ మీమీదే ఆలోచనండి...''
''ఎందుకయ్యా? వాటి వల్ల మనకేంటి సమస్య?''
''కాదండి మరీ? అక్కడా ఇక్కడా ఉన్నది తెలుగోళ్లే కదండీ? ఇంచుమించు ఒకేలా ఆలోచిస్తారు కదండీ? అందుకనండి...''
''అయితే?''
''అదేంటండీ బాబూ! నెక్స్ట్‌ మనమే కదండీ?''
''ఓ.. అదా? ఇంకా టైముంది కదయ్యా?''
''ఎక్కడుందండి బాబూ! మహా అయితే వంద రోజులంతే కదండీ? మామూలుగా అయితే ఒక సినిమా వంద రోజులు ఆడితే గొప్పండి. కానీ వంద రోజుల తర్వాత మన సినిమా ఆడుతుందో లేదోనని సందేహమండి...''
''ఎందుకాడదయ్యా... మన సినిమా సూపర్‌ హిట్టు కదా?''
''అని మీరనుకుంటే సరిపోద్దేంటండి? జనం అనుకోవద్దూ?''
''ఎందుకనుకోరయ్యా... తాయిలాలు పడేస్తున్నాంగా?''
''అయ్యా... పొరుగు ప్రభుత్వం కూడా తాయిలాలిచ్చిందండి. కానీ ఏమైందండీ? జనం తాపీగా తప్పించలేదండీ?''
''ఊరుకోవయ్యా... నీవన్నీ పిచ్చి భయాలు. మనం మీట నొక్కి మరీ నే....ఏ...ఏ...రుగా డబ్బులేస్తుంటే అలా ఎందుకు చేస్తారు?''
''మీరు మీటలు నొక్కుతున్నారు సరేనండి. కానీ ఇప్పుడు మీటలు జనం దగ్గరకి వస్తున్నాయండి. మరి వాళ్లేం మీటలు నొక్కుతారోనని గుండెల్లో ఒకటే దిగులండి...''
''నేను నమ్ముకున్న నా వెర్రి జనం అలా చేయరు లేవయ్యా...''
''మీరు నమ్ముకున్నారు కానీండీ, జనం మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నారో లేదోనండి...''
''ఏందయ్యో సెక్రట్రీ? వేళాకోళంగా ఉందా? వెర్రిమొర్రి ప్రశ్నలు వేస్తున్నావ్‌?''
''అయ్యా... మీరు కోప్పడినా సరేనండి. సెక్రటరీ అన్నాక అన్నీ చెప్పాలండి, అడగాలండి. ఆనక ఈ సంగతి ముందే ఎందుకు చెప్పలేదని నన్నడిగారునుకోండి, నేనేం చెప్పగలనండీ? అందుకే అడుగుతున్నానండి...''
''అందుకనేనయ్యా... నేను కూడా ఇంత వరకు నువ్వేమడిగినా ఊరుకున్నాను. అసలు ప్రశ్నించే వాళ్లంటే నాకు ఒళ్లుమంటని తెలుసు కదా? వేరొకళ్లయితే ఈ పాటికి ఏ రాజద్రోహం కేసో, అక్రమ సందేహాల కేసో బనాయించి రాత్రికి రాత్రి రిమాండుకి పంపించేసే వాడిని. అర్థమైందా?''
''అర్థం కాకపోవడానికేముందండీ? మీ వ్యవహారం అంతా మొదట్నుంచీ చూస్తున్నవాడినేగా? ఎన్ని కేసులు? ఎన్ని రిమాండులు? ఎన్ని సెక్షన్లు? ఎన్ని దౌర్జన్యాలు? మీరు తల్చుకుంటే కేసుల మీద కేసులు తిరగదోడి ఊపిరి సలపకుండా చేయగలరని తెలుసండి. మీ పార్టీ ఎంపీనే చీకట్లో కుళ్లబొడిపించి పంపించారండి. ఇక ఎగస్పార్టీ వాళ్ల పాట్లు చూస్తున్నా కదండీ? ఎన్ని ఆంక్షలు? ఎన్ని అవరోధాలు? ఎన్ని ఆటంకాలు? ఎన్ని దాష్టీకాలు? మీగ్గానీ తిక్క రేగిందంటే ఇతర పార్టీల వారి యాత్రలు సాగకుండా వంతెనలు మూసేయగల్రండి. రోడ్లు తవ్వేయగలరండి. రూట్లు మార్చేయగల్రండి. ఇనుప కంచెలడ్డేసి నిరసనల్నిఉక్కు పాదాలతో తొక్కేయగలరండి. ఆడోళ్లనయినా చూడకుండా ఈడ్చి అవతల పారేయించగల్రండి. అంత దాకా ఎందుకండీ? మీకు ఇష్టం కాకపోతే సొంత బాబాయినైనా సరే... సర్లెండి, గోడలకు చెవులుంటాయి. మీ లోపాయి కారీ లొసుగులన్నీ నాకు తెలిసినవే కదండీ?''
''మరింకేమయ్యా... మనకి ఎదురు లేదని అర్థమైందిగా? అయినా మీ బెంగలన్నీ అర్థం లేనివేనయ్యా. మనం అమలు పరుస్తున్న పథకాలేంటో తెలిసి కూడా కంగారెందుకయ్యా? అవన్నీ మన ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకునేవేగా? అందుకనేగా, రాష్ట్రం అప్పుల పాలైపోతున్నా, జీతాలివ్వడానికి కూడా కటకటలాడిపోతున్నా... ఎక్కడా ఆగకుండా పథకాలకి డబ్బులు పారిస్తుంట? నవ రత్నాల్లాంటి పథకాల సంగతి తెలిసి కూడా నసపెడతావేంటయ్యా?''
''అయ్యా... మీ ధీమా చూస్తుంటే ఓ పక్క ముచ్చటేస్తున్నా, మరో పక్క భయమేస్తోందండి. మరి పొరుగు రాష్ట్రం నాయకుడు కూడా మీలాగే తెగ ధీమా ప్రదర్శించాడండి. వేరే వాళ్లకి ఓటేస్తే 'ఆగమాగం' అని భయపెట్టాడండి. కానీ జనం 'ఆగం ఆగం' అన్నారండి. అనుకున్నది చేసేశారండి. మరి అక్కడ కూడా పథకాలు లేవేటండి? ఆయన దళిత బంధు అన్నా, రైతు బంధు అన్నా... జనం మాత్రం ఆయన్ని రాబందు అనుకున్నారండి మరి. మీరు నే...ఏ...ఏ...రుగా డబ్బులేసేస్తున్నామంటూ మురిసిపోతున్నారండి. కానీ మీరు వేసే దాని కంటే వాళ్ల దగ్గర నుంచి మీరు లాక్కునేది అంతకు పదింతలని జనం పసిగట్టిన దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయండి. ఆనక అనలేదంటారని ముందుగానే చెబుతున్నానండి మరి...''
''అబ్బబ్బబ్బ... సెక్రట్రీ, చంపుతున్నావయ్యా. చూస్తుంటే నీ మనసులో చాలా బెంగలే ఉన్నాయని అర్థమైంది కానీ, ముందు అవ్వేంటో ఏకరువు పెట్టు. ఆనక చెబుతాను నీకు జవాబు...''
''అలా అన్నారు కాబట్టి చెబుతున్నాను వినండి. మీరు వెనకా ముందూ చూసుకోకుండా దూకుడుగా దూసుకుపోయారని నా అభిప్రాయమండి. అందకందక అధికారం అందిందని అయినవాళ్లందరికీ అడ్డూ ఆపూ లేకుండా గేట్లెత్తేశారండి. వాళ్లేమో రాష్ట్రం మీద పడి ఎక్కడికక్కడ దోచేశారండి. మీకు రావలసింది మీకిచ్చాకే మేస్తున్నారు కదాని మీరు గమ్మునున్నారండి. ఆళ్ల మీద ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేసినా, అలా చేసిన వాడి మీదే కేసులెట్టించి హడలుగొట్టించేస్తున్నారండి పోలీసులు. మీరు పోలీసు అధికారుల సలాములే చూస్తున్నారండి, కానీ వాళ్ల సివాళ్లేంటో జనం చూస్తున్నారండి. మీరు ప్రతి వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేసేశానని చెప్పేసుకుంటూ పొంగిపోతున్నారండి. కానీ జనం మాత్రం మీ వల్ల ప్రతి వ్యవస్థ నాశనమైందనుకుంటున్నారండి. జనం వైపు నుంచి చూస్తే, ఆళ్ల పిల్లల చదువులు చతికిలబడ్డాయండి. ఎలాగోలా చదువుకున్నా, తగిన ఉద్యోగాలు లేవండి. ఏదో ఒకటి చేద్దామనుకున్నా రాష్ట్రంలో కంపెనీలు లేవండి. ఇక ఉపాధి మార్గాలు కూడా మూసుకుపోయాయండి. మీకు మాత్రం కళ్లు మూసుకుపోయాయండి. విద్యా వ్యవస్థ ఇలా నాశనమైందాండీ, ఇక ఆర్థికంగా చూస్తే ఉద్యోగులకు ఎప్పుడు జీతాలొస్తాయో చెప్పలేని పరిస్థితండి. పాత బిల్లులు పాసవక కాంట్రాక్టర్లు పనులకు రావడం లేదండి. ఎక్కడి పనులక్కడ పడకేశాయండి. మీరు మాత్రం కునుకుతున్నారండి. ఊర్లలో పరిస్థితి మరీ ఘోరమండి. పంచాయితీల కాతాల్లో సొమ్ముల్ని మీరు కొబ్బరిబొండాన్ని స్ట్రాతో పీల్చుకున్నంత సులువుగా లాగేసుకుంటున్నారండి. దాంతో పాపం సర్పంచులు పారిశుధ్యం పనులు కూడా చేయించలేక పోతున్నారండి. ఆళ్ల అవస్థ చూస్తున్న ప్రతి గ్రామంలోని జనానికి మన పాలన తీరు అర్థం కాదని ఎలా అనుకుంటామండీ? ఇక రోడ్లండి. పెట్రోలు వాడుతున్న ప్రతి వాడి నుంచి లీటరుకింతని రోడ్దు సెస్సు కింద వేల కోట్లు ఖజానాకి జమవుతున్నాయి కదండీ? మరి ఒక్క రోడ్డు బాగుందేమో చూపించగలరాండీ? అబ్బే మీరు మాత్రం హెలీకాప్టర్‌లో ఊరేగుతున్నారండి. ఒకేల కారులో వెళ్లినా అంత వరకు ఆదరాబాదరా రోడ్డేసేస్తుంటే మీరు కుదుపులు లేకుండా సాగిపోతున్నారండి. కానీ జనం ఒళ్లు హూనమైపోతోందని మీకు మాత్రం తెలియడం లేదండి. ప్రజల కళ్ల ముందు మీ పార్టీ వాళ్లంతా కోట్లకి పడగలెత్తుతున్నారండి. ఇసుక నుంచి కాసులు పిండుకుంటున్నారండి. మద్యంతో మోతుబరులవుతున్నారండి. కొండలు తొలిచి కాతాలు పెంచుకుంటున్నారండి. గనులు తవ్వి గోతాలు నింపుకుంటున్నారండి. మీ వాటా మీకొస్తోంది కదాని మీరు మాటాడట్లేదండి. కానీ పాపం జనం మాత్రం అంతకంతకు అణగారుతున్నారండి. రైతులకు కిట్టుబాటు లేదండి. కూలీలకు పనుల్లేవండి. వృత్తులు పడకేశాయండి. ఇవన్నీ పక్కనబెట్టి శాంతి భద్రతల కేసి చూస్తే... మీరు శాంతిగానే ఉన్నారండి. కానీ జనానికి భద్రత లేదండి. ఆడాళ్లకి రక్షణ లేదండి. అట్టడుగు జనులపై అఘాయిత్యాలు పేట్రేగిపోతున్నాయండి. మరి ఇన్ని వర్గాల ప్రజలంతా పరిస్థితిని గమనించడం లేదంటారా చెప్పండి. మరి ఇంకా వంద రోజుల తర్వాత మన సినిమా ఆడుతుందనుకుంటే ఎలాగండీ?''
''స్టాపిట్‌... యూ... రాస్కెల్! ఎంత ధైర్యం నీకు? నా ముందు ఇంత వాగుతావా? నిన్నేం చేస్తానో చూడు...''
''హ...హ్హ...హ్హా! ఇక నువ్వేం చేస్తావయ్యా! వంద రోజుల తర్వాత నీ సంగతేంటో నేను ముందే పసిగట్టా. అందుకే నీ సినిమా ఏంటో నీకు చూపించా. ఇదిగో నా రాజీనామా. నీ సెక్రట్రీ కొలువుకి గుడ్‌బై!''
                                                                                                                               -సృజన

PUBLISHED ON 15.12.2023

సోమవారం, డిసెంబర్ 04, 2023

సకల రోగాల సర్కారు!ప్రజా వైద్యశాల. అత్యవసర విభాగం. ఆదరాబాదరా ఓ రోగిని తీసుకొచ్చారు. ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న ఆ రోగి ఆపపోపాలు పడుతున్నాడు. కళ్లు ఎర్రగా ఉన్నాయి. ఉండుండి వెక్కుతున్నాడు. నర్సులు పరుగులు పెడుతూ స్ట్రెచర్మీద తీసుకొచ్చారు. డాక్టర్లు హడావుడి పడుతున్నారు.

ఇదంతా చూస్తున్న ఓ సామాన్య రోగి పక్కాయన్ని అడిగాడు.

''ఎవరండీ పాపం... ఎవరో పెద్దాయనలా ఉన్నాడే?''

పక్కాయన నిదానంగా చెప్పాడు.

''ప్రభుత్వం!''

''ఏంటీ? ప్రభుత్వమే! అయ్యో పాపం... ఏమైంది?''

''బ్రెయిన్ డెడ్‌''

''అరెరె... అంటే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయినట్టేనా?''

''దాదాపుగా అంతే. ప్రస్తుతానికి మెదడు పనిచేయడం లేదని అర్థం...''

''అయ్యో పాపం... బతుకడం కష్టమా?''

''అలాగే కనిపిస్తోంది. మహా అయితే మూడు నెలలంతే...''

''అరెరె... ఇంతలా ఎలా ముంచుకొచ్చిందో?''

''ఎలాగంటే ఏం చెబుతాం? అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవద్దూ? చేజేతులా చేసుకుని ఇప్పుడేడిస్తే ఏం లాభం?''

''ఇంతకీ సమస్యేంటో?''

''ఒకటంటే చెప్పవచ్చు. అన్నీ ఒకేసారి చుట్టుముట్టాయిట. ఇందాకా డాక్టర్లు రిపోర్టులు చూస్తూ మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నా...''

''ఏంటవి?''

''కడుపులో అవినీతి గ్యాస్ పెరిగిపోయింది. ద్రవ్యోల్బణంతో గుండె దడదడలాడిపోతోంది. కుంభకోణాల కొవ్వు పెరిగిపోయి. ప్రజా నాడి బలహీనంగా కొట్టుకుంటోంది. ధరవరల రక్తపోటు పెరిగిపోయింది. తిండెక్కువై ఊబకాయం పెరిగిపోయింది. పాలన అడుగు తీసి అడుగు వేయలేక పోతోంది. నియంత్రణ చేయాల్సిన కాలేయం పనిచేయడం మానేసింది. అక్రమాల పొగ ఎక్కువై ఊపిరితిత్తులు మొండికేయడంతో ఊపిరాడ్డం లేదు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోలేక కిడ్నీలు పాడయ్యాయి. ఆశ్రిత పక్షపాతం మధుమేహమై దేశాన్ని కమ్మేసింది. ముందుచూపు మసకేసింది. ప్రజల్లో వ్యతిరేకత సూచనలు పెరిగిపోయి నోరు కూడా పడిపోయింది. చేతుల మధ్య సమన్వయం కుదరక చేతలకు పక్షవాతం వచ్చింది...''

''ఇంతలా ఆరోగ్యం పాడవడానికి కారణమేంటిట?''

''ఏది పడితే అది అందినంత మేరకు మితి మీరిపోయి అక్రమంగా భోంచేయడమే...''

''ఎంత తింటే మాత్రం మరీ ఇలాంటి పరిస్థితా?''

''కాదు మరీ. అది మామూలు తిండా? అందక అందక అధికారం అదిందేమో కుర్చీలో కూర్చుంటూనే తీరాల్లో ఇసుకంతా బొక్కేశాడు. కొండలు కొల్లగొట్టి కూరొండుకుని తినేశాడు. భూములు భోంచేశాడు. గనులు గుటుక్కుమనిపించాడు. ఇవన్నీ చాలవన్నట్టు సారా కాంట్రాక్టులు కుదుర్చుకుని గటగటా తాగేశాడు. మద్యం అక్రమ వ్యాపారంతో పీపాలకు పీపాలు పీల్చేశాడు...''

''అమ్మో... అయిన వాళ్లెవరూ వద్దనలేదా?''

''అసలీ తిండిని అలవాటు చేసింది వాళ్ల నాన్నే. మొదట్లో ఆయనే అధికారంలో ఉండేవాడు. కొడుకంటే మహా గారాబం. దాంతో ఏది పెడితే అది కొనిపెట్టాడు. ఎవరే పని మీద వచ్చి తనను కలిసినా కొడుక్కి ఏదో ఒకటి పట్టుకు రమ్మనేవాడు. అలా చిన్నప్పుడే స్థలాల చాక్లెట్లు, భవనాల బిస్కెట్లు, లంచాల లడ్డూలు, బినామీ జిలేబీలు, షేర్ల జహంగీర్లు, కంపెనీల కరకజ్జాలు, వాటాల చిరుతిళ్లు అలవాటైపోయాయి. ఇక  అలాంటిది అధికార భోజనం లేకపోతే ఆగగలడా? అందుకోసమే జనాన్ని నమ్మించాడు. తనకు మద్దతిస్తే తాయిలాలు పెడతానని బుట్టలో వేశాడు. అందరికీ ఆకలి తీరుస్తానని ఆకట్టుకున్నాడు. జనం పాపం కాబోసనుకుని రమ్మన్నారు. అలా వచ్చినోడి ప్రభుత్వం ఇలా కాక ఎలా తయారవుతుంది?''

''మరి జనానికి ఇస్తానన్న తాయిలాలు ఇచ్చాడా?''

''ఇచ్చినట్టు భ్రమ కల్పించాడు. చేతిలో చాక్లెట్టు పెట్టి జేబు కొల్లగొట్టాడు. జనం కోసమే వంటలు వండిస్తున్నానని హంగామా చేసి వాళ్ల దగ్గరున్నది కూడా లాక్కుని చప్పరించాడు...''

''మరిలా చేయకూడదని ఎవరూ చెప్పలేదా?''

''నొల్లుకోడం అలవాటైన వాడు, నీతులు చెబితే వింటాడేంటి? అలా చెప్పిన వాళ్ల మీద కక్ష కట్టాడు. తన తిండి చూసి దిష్టి పెడుతున్నారని ఆడిపోసుకున్నాడు. వాళ్లని వెంటాడి వేధించి తరిమి కొట్టాడు. అడిగిన వాడిని ఆయాసపెట్టాడు. కాదన్నవాడిపై కస్సుమన్నాడు. అలా అధికార భోజనానికి ఎక్కడా ఆటంకాలు లేకుండా చేసుకుని మరీ అడ్డంగా ఆరగించాడు. మొత్తానికి రాక్షస ప్రభుత్వమన్నమాట. అలనాడెప్పుడో భారతంలో బకాసురడనే రాక్షసుడికి రోజూ బండెడు భోజనం సమర్పించుకుంటామని జనం ఒప్పందం చేసుకున్నట్టే అయిందన్నమాట ఆఖరికి జనం పరిస్థితి...''

''మరింతకీ జనానికి అర్థమైందా?''

''బాగా అర్థమైంది. అందుకే ప్రజా వైద్యశాలలో ప్రభుత్వం అత్యవసర విభాగానికి చేరింది. ఇక డాక్టర్లు ఎంత వైద్యం చేసినా ప్రజలు పెదవి విరిచేస్తున్నారు. అవినీతి కేన్సర్ఆఖరి దశకొచ్చింది. అక్రమాల అల్సరు పెరిగిపోయింది. వైషమ్యాల విషం నరనరాల్లోకి పాకిపోయింది...''

''పరిస్థితి ఇంతలా విషమిస్తే ఇక కష్టేమలే. చేజేతులా ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే ఎవరం మాత్రం ఏం చేస్తాం? ఏమంటావ్‌?''

''అంతేలే. అంతేలే!''

-సృజన

PUBLISHED ON 2.12.2023 on JANASENA WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సోమవారం, నవంబర్ 13, 2023

బాణసంచా బాతాఖానీ!


దీపావళి కదాని సామాన్యుడు బాణసంచా కొనడానికి బయల్దేరాడు. మార్కెట్ అంత దూరంలో ఉండగానే పొగలు కనిపించాయి.

''అరె... ఏమైంది? ఆ పొగలేంటి?'' అన్నాడు పక్కన కనిపించిన వాడితో.

''... అదా... అక్కడ కొంటున్న వారి నిట్టూర్పుల సెగలు'' అన్నాడతడు.

సామాన్యుడికి అర్థం కాకపోయినా ''ఊహూ...'' అని మరి కొంచెం ముందుకెళ్లాడు. ఈసారి ఏకంగా మంటలు కనిపించాయి.

''అరెరె... అగ్నిప్రమాదం ఏదైనా జరిగిందా? ఆ మంటలేంటి?'' అన్నాడు ఆదుర్దాగా.

''అవి మంటలు కాదు. బాణసంచా సరుకులు ధరలు. భగ్గుమంటున్నాయ్‌!'' అన్నాడు పక్కవాడు.

సామాన్యుడు కళ్లు పరికించి చూశాడు. మార్కెట్మామూలుగానే ఉంది.

లోపలికి వెళ్లి ధరలు తెలుసుకుందామనుకున్నాడు. తారాజువ్వల ధర అడిగేటప్పటికి జేబులో డబ్బులు 'జువ్వు...'మంటూ ఎగిరిపోయినట్టనిపించింది. వాటినొదిలేసి కాకర పువ్వొత్తులెంతని అడిగాడు. వినేటప్పటికి కాకర కాయ తిన్నట్టనిపించింది. మతాబులు సంగతడిగేసరిగి మాట పడిపోయింది. చిచ్చుబుడ్ల వెల వింటే గుండెల్లో చిచ్చు పెట్టినట్టనిపించింది. బాంబుల ధర వినగానే 'బాంబోయ్‌...' అనుకున్నాడు. భూచక్రాల గురించి అడిగేసరికి కళ్లు గిర్రున తిరగడం మొదలెట్టాయి. విష్ణుచక్రాల రేటు వినగానే విలవిలలాడిపోయాడు. ఆఖరికి సిసింద్రీలు కొందామనుకున్నా సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసింది. వెళ్లిపోదామనుకున్నాడు కానీ, పిల్లల బెంగ ముఖాలు గుర్తొచ్చి తల తాకట్టు పెట్టి వచ్చినవేవో కొనేసి మొండెంతో ఇంటికొచ్చేసి మంచం మీద వాలిపోయాడు.

సామాన్యుడు అలా పడుకున్నాడో లేదో బాణసంచా సంచీలోంచి దీపావళి సరుకులన్నీ బయటకి వచ్చేశాయి.

''కాకర పువ్వొత్తిని నేను... కళకళలాడిస్తాను... నేను లేనిదే దీపావళి లేనేలేదనిపిస్తాను...'' అంటూ డ్యాన్స్చేయసాగింది.

''ఏడిశావ్‌...'' అనే మాట వినిపించేసరికి కాకరపువ్వొత్తు కలవర పడి చుట్టూ చూసింది. సామాన్యుడి సంచీ పకపక నవ్వసాగింది.

''నువ్వూ నీ బోడి గొప్పలు. ఈ సామాన్యుడి ఇంటిని కళకళలాడించే శక్తి నీకెక్కడిది?'' అంది సంచీ.

''ఏం? ఎందుకని?'' అంది కాకరపువ్వొత్తు కోపంగా.

''ఓసారి నన్ను చూడు. నా నిండా చిల్లులు కనిపిస్తాయి. పాపం... ఈ సామాన్యుడి బతుకు కూడా ఇలాగే తయారైంది. ఓ ఎదుగా? బొదుగా? ఐదేళ్ల క్రితం హుషారుగానే ఉండేవాడు. హాయిగా దొరికిన పని చేసుకుని సాయంత్రానికి జేబులో డబ్బులతో కూనిరాగాలు తీస్తూ వచ్చేవాడు. ఇల్లాలి చేతిలో ఎంతోకొంత పెట్టి, పిల్లలకి ఏదో ఒకటి కొనిపెట్టి ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించుకుని సంబరంగా పండగ గడిపేవాడు. అదిగో... అప్పుడు వచ్చాడొక మాయ మాటల మరాఠీగాడు. సామాన్యుడు నవ్వుతున్నా బలవంతంగా ఓదార్చాడు. బుగ్గలు నిమిరాడు. తల రాశాడు. ముసిముసిగా నవ్వి బుగ్గలు పుణికాడు.  పెద్ద ప్రేమున్నట్టు నంగనాచి మొహం పెట్టి 'ఇదేం బతుకయ్యా నీది?' అనడిగాడు. 'నాకు ఓటేస్తే నీ ఇళ్లంతా వెలుగులతో నిండిపోదూ? నీ బతుకంతా బంగారం కాదూ?' అన్నాడు. ఈ వెర్రి సామాన్యుడు పాపం... నిజమేననుకున్నాడు. ఆ మరాఠీగాడి మాయ మాటలు నమ్మి ఓటేశాడు. అంతే! ఇక తేరుకోలేదు. నాలుగున్నరేళ్లుగా ఇదిగో... ఇలా కునారిల్లిపోతున్నాడు''

''అవునా పాపం? అప్పుడేమైంది?''

''ఏముందీ? ఆ మాయ మాటలగాడు రాజయ్యాడు. వాడి తోటి వాళ్లందరూ మంత్రులయ్యారు. అనుయాయులంతా నేతలయ్యారు. అనుచరులంతా గూండాలయ్యారు. ఆ తర్వాత మొదలైంది దిక్కుమాలిన పాలన. సామాన్యుడి దగ్గరకొచ్చి 'ఇదిగో ఈ పథకాలన్నీ నీకోసమే పెట్టామన్నారు...'. మనవాడు సంబరపడ్డాడు. ఆ పథకాల వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం కలగలేదు. కానీ దాని పేరు చెప్పి మాయల మరాఠీగాడి అస్మదీయులంతా డబ్బులు నొల్లుకున్నారు. సామాన్యుడి పేరు చెప్పి ఏవేవో కాంట్రాక్టులు ఎవరెవరికో ఇచ్చారు. ఆ కాంట్రాక్టులు పుచ్చుకున్నోళ్లంతా మాయల మరాఠీకి వాటాలిచ్చుకున్నారు. వాటి పేరు మీద ఖజానా సొమ్మంతా పంచుకున్నారు. మరాఠీ ఆస్తులు అంతకంతకు పెరిగాయి. వాడి అనుచరుల ఇళ్లన్నీ బంగారంతో నిండాయి. మన సామాన్యుడు మాత్రం ఇదిగో ఇలా వేలాడిపోయాడు. అర్థమైందా?'' అంచి చిల్లుల సంచీ.

కాకరపువ్వొత్తు కిమ్మనలేదు. ఇంతలో మతాబు లేచి నుంచుంది.

''ముత్యాలు రాల్చే మతాబానండీ... వెలుతురు రవ్వల వెన్నెలనండీ... వెలిగిస్తే చాలండీ.. వెలుగులన్ని మీవండి'' అంటూ పాడింది.

''ఏడిశావ్‌...'' అంది సామాన్యుడి చిల్లుల సంచీ. మతాబా తెల్లబోయింది.

''ఈ ఇంట్లో అలుముకున్న చీకట్ల ముందు నీ వెలుగులేపాటి? మాయ మాటల మరాఠీ అరాచక పాలన వల్ల ఇక్కడ అంధకారం చిట్లం కట్టేసింది. సామాన్యుడు చూడు పాపం... ఎలా చిక్కిపోయాడో. పండగ పూటయినా పప్పన్నం తినడంలేదు. ఒళ్లు హూనం చేసుకుని పదో పరకో సంపాదించినా చెత్త పన్నుల వల్ల ఇల్లు గుల్లయిపోతోంది. 'మీట నొక్కి డబ్బులు వేస్తున్నాను కదా?' అంటున్నాడు మరాఠీగాడు. కానీ అంతకు పదింతలు పిండేసుకుంటున్నాడు. నాలుగున్నరేళ్లలో ధరలన్నీ పెరిగిపోయి ఆకాశంలో చుక్కల్లా మినుకు మినుకుమంటున్నాయి. కొందామంటే కూరగాయలు కస్సుమంటున్నాయి. నూనెలు నొసలు చిట్లిస్తున్నాయి. బియ్యం బేరుమనిపిస్తోంది. పప్పులు పకపకా నవ్వుతున్నాయి. తెలిసిందా?''

మతాబా మాట పడిపోయింది. ఈసారి తారాజువ్వ నోరు విప్పింది.

''పైపైకి నేను పాకిపోతాను... నింగి అంచుకు చేరి తొంగి చూస్తాను... వేసిన వాడికి విజయమవుతాను... వాడి పెదవుల మీద నవ్వునవుతాను...''

''ఏడిశావ్‌... '' అంది చిరుగుల సంచీ చికాగ్గా.

''ఈ రాజ్యంలో సామాన్యుడికి విజయాలు లేవు, మాయ మాటల మరాఠీగాడికి ఓటేసినప్పుడే ఈ సామాన్యుడు ఓడిపోయాడు. ఈ నాలుగేళ్ల నుంచీ  నవ్వూ లేదు, తుళ్లూ లేదు. ఏం చేస్తాడు పాపం?  ఎప్పుడెవడొచ్చి రేషను బియ్యం కూడా పట్టుకుపోతాడో, ఏ రిజిస్టేషన్పేరు చెప్పి డబ్బులు కక్కమంటాడో, వన్టైమ్సెటిల్మెంటంటూ సొమ్ములు గుంజుకుంటాడో, ఉంటున్న ఇంటికి కూడా రుసుము కట్టాలంటాడో, తాతల నాటి స్థలానికి కూడా తాఖీదులిస్తాడో అని గుబులే.  ఈ సామాన్యుడి కష్టాల కథ అర్థమైందా?''  తారాజువ్వ చతికిలపడిపోయింది.

ఈసారి బాంబొకటి బోర విరుచుకుని లేచి నిలబడింది.

''బాంబును నేను... ఢామ్మంటాను... భయపెడతాను... బెదిరిస్తాను... హహ్హహ్హా!'' అంటూ నవ్వసాగింది.

''ఏడిశావ్‌...'' అంటూ సంచీ గద్దించింది. బాంబు బిత్తరపోయింది.

''నువ్వెంత పేలినా ఈ సామాన్యడిని భయపెట్టలేవు. ఎందుకో తెలుసా? మాయ మాటల మరాఠీ అరాచక పాలనలో అడుగడుగునా భయాలే. అనుక్షణం బెదిరింపులే. అదేమని అడిగితే చాలు, అడ్డగోలు కేసులు పెడుతున్నారు. ప్రశ్నిస్తే చాలు, చితగ్గొడుతున్నారు.  ఒకడొచ్చి భయపెడతాడు. మరొకడొచ్చి జులుం చేస్తాడు. 'నువ్వు మరో పార్టీ వాళ్ల సభకెళ్లావుగా? నీ సంగతి చూస్తా' అంటాడు. ఈలోగా ఇంకొకడొచ్చి  వాలంటీర్నంటాడు. నా మాట వినకపోతే నీ పేరు లిస్టులో ఉండదంటాడు. పథకాల జాబితా అయినా, ఓటర్ల జాబితా అయినా ఎప్పుడు తన పేరు మాయమవుతుందోననే భయమే. ఇన్ని భయాల మధ్య నీ మోతెంత?'' అంది.

ఆ సరికి సంచీలోంచి బయటకొచ్చిన బాణసంచా సరుకులన్నింటికీ నీరసమొచ్చేసింది. అన్నీ కలిసి సంచీ చుట్టూ చేరి, ''ఇదేంటి? మేమెంతో సంతోషంగా వచ్చామే? ఈ ఇంటి ముంగిట్లో పండగ సంబరాలిద్దామని ఆశ పడ్డామే? మరి ఈ సామాన్యుడి కష్టాలేంటి, ఇంత దారుణంగా ఉన్నాయి? ఇక మేమొచ్చి ప్రయోజనం ఏమిటి?'' అన్నాయి ముక్తకంఠంతో.

''ఏడిశారు...'' అంచి సామాన్యుడి సంచి. ఆపై ఒళ్లంతా చిల్లులతో నవ్వుతూ, ''మీరేం బెంగపడకండి. ఈ సామాన్యుడి బాధలన్నీ ఇక తీరినట్టే. ఇది ప్రజాస్వామ్యం. ఐదేళ్లకోసారి ఎన్నికలొస్తాయి. మాటల మరాఠీ మాయదారి పాలన చివరి దశకొచ్చింది. మనవాడికి కూడా అంతా అర్థమైంది. ఇక ఎలాంటి హామీలు విని మోసపోయే స్థితిలో లేడు. నాలుగున్నరేళ్లలో తన బతుకు ఎలా చితికిపోయిందో అర్థం చేసుకున్నాడు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తన దగ్గరున్న ఓటును సరిగ్గా ఉపయోగించి నిజమైన దీపావళి పండగ చేసుకుంటాడు. అతడి దగ్గరున్న ఆ ఓటే రవ్వలు రువ్వే కాకరపువ్వొత్తు. ఆ ఓటే వెలుగులు తెచ్చే మతాబా. ఆ ఓటే తన ఆశల్ని ఆకాశానికి తీసుకెళ్లే తారాజువ్వ. ఆ ఓటే అరాచక పాలకుల గుండెల్లో ఢామ్మని పేలే బాంబు. ఆ ఓటే చైతన్యంతో విష్ణుచక్రమై అరాచక పాలకుల అంతు చూస్తుంది. ఆ ఓటే భూచక్రమై తెలివిగా నీచ పాలకులకు కాళ్లలో నిప్పులు పోసి తరిమికొడుతుంది'' అంది.

బాణసంచా సరుకులన్నీ సంబరపడ్డాయి.

ఈలోగా సామాన్యుడికి మెలకువ వచ్చింది. కలలోంచి వాస్తవంలోకి వచ్చి తెలుసుకున్నాడు.

''నిజమే నా ఓటుతో నేనే నిజమైన దీపావళి తెస్తా'' అంటూ బజారుకి బయల్దేరాడు బాణసంచా కొనడానికి!

-సృజన

PUBLISHED ON 12.11.2023

ఆదివారం, నవంబర్ 05, 2023

పొలిటికల్‌ క్రిటికల్‌ క్రికెట్‌!


''ఏరా... నిన్న రాలేదు? అప్పుడే రాజకీయాల్లో రాటుదేలిపోయాననుకున్నావా? పాఠాలు నేర్చుకునేప్పుడే ఇంత అశ్రద్ధయితే, రేప్పొద్దున్న సీఎం అయితే ఇంకేం సంపాదిస్తావ్‌?''

''అయ్యబాబోయ్‌... కోప్పడకండి గురూగారూ! ఎప్పటికైనా నన్నొక నికార్సయిన నీచ నేతగా తీర్చిదిద్దుతారనుకుంటే, ఒక్క రోజు రాకపోతేనే ఇలా తిట్టేస్తే ఎలాగండీ?''

''ఒరేయ్‌. జీవితమే చిన్నది. అందునా కుర్చీ మీద కులాసాగా కూర్చోగలిగే కాలం ఇంకా చిన్నది. పట్టుమని ఐదేళ్లు ఇట్టే గడిచిపోతాయి. ఒక్క రోజు వేస్టు చేసినా వేలాది కోట్లు చేజారిపోతాయి. రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటే ముందు ఈ సంగతి గుర్తెట్టుకోవాలి. అలాంటిది ఆలు లేదు సూలు లేదు స్టూడెంటు దశలోనే డుమ్మాలు కొడితే ఇంకేం ఎదుగుతావురా? ఇంతకీ నిన్నెందుకు తగలడలేదో చెప్పేడవ్వేం?''

''అబ్బే... ఏం లేదు గురూగారూ! క్రికెట్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి కదండీ. నిన్న ఇండియా మ్యాచ్ఉందండి. అది చూద్దామని రాలేదండి...''

''ఏడిసినట్టుంది. ఇంటర్నేషనల్క్రికెట్గేమ్కాదురా మనక్కావలసింది, పొలిటికల్క్రిటికల్గేమ్కావాలి. అందులో నువ్వు ప్రపంచ ఛాంపియన్కావాలనేది ఆ కోరిక. నువ్వు చూస్తే వన్డే మ్యాచులు చూస్తూ, పోలిటిక్స్క్యాచ్లు వదిలేసేలా ఉన్నావు. అదే నా బెంగ''

''అమ్మమ్మ... అంతమాటనకండి గురూగారూ! ఇక ఎప్పుడూ మీ క్లాసులు మానేయనండి. శాంతించి పాఠం చెప్పండి...''

''సర్లె... నిన్న నువ్వు చూసిన మ్యాచ్సంగతేంటో చెప్పు...''

''అబ్బబ్బబ్బ... ఏం మ్యాచ్గురూగారూ! మనోళ్లు అదరగొట్టేశారండి. ఏకంగా మూడొందల పరుగుల తేడాతో గెలిచారండీ బాబూ. బౌండరీలు, సిక్సర్లతో చితగ్గొట్టేశారండి. ఇక బౌలింగ్ఏం చేశారండీ బాబూ. అందర్నీ ఆలౌట్చేసేశారండి. నిజంగా చూసి తీరాల్సిన మ్యాచండి. ఆయ్‌...''

''బాగుందిరా. ఒరే ఇంతకీ నువ్వు కానీ క్రికెటరయ్యావనుకో. మంచి బౌలరవుతావా? బ్యాట్సమన్నవుతావా?''

''అబ్బే... నాకసలు సరిగ్గా క్రికెట్టే రాదండి. ఊరికే చూసి ఆనందపడ్డమేనండి...''

''ఏడిశావ్‌. క్రికెట్ సంగతలా ఉంచితే, పొలిటికల్క్రికెట్లో మాత్రం నువ్వు ఆల్రౌండర్కావాలిరా, మీ అధినేతలాగా అర్థమైందా?''

''సార్‌... అంటే అన్నానంటారు కానీ, మా అధినేతకి, ఈ క్రికెట్కి ఏంటండీ సంబంధం?''

''ఎందుకు లేదురా? రాజకీయమన్నాక అన్నాటలూ ఆడాలి మరి. అందులోనూ నీ పరగణాలో అధికారం చేపట్టి నాలుగేళ్లుగా పొలిటికల్క్రిటికల్క్రికెట్ఆడుతున్న మీ జగజ్జెంత్రీ 'జె' టీమ్ గురించి ఎంతైనా చెప్పుకోవాలి. అరాచకంలో మీవాడు ఆల్రౌండరు కదరా? ఆయనే నీకు ఆదర్శమొరేయ్‌. ఇండియన్టీమ్ఆడే వన్డే కాదురా, మీ నేత ఆడే తొండియన్ఫైవ్డే క్రిటికల్ఆటనే  నువ్వు లైవ్లో చూస్తుండాలి.   నీకు అసలు క్రికెట్వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇది మాత్రం నేర్చుకోవలసిందే...''

''అర్థమైంది గురూగారూ! మాటల్లో పెట్టి మీరు పాఠం మొదలెట్టేశారండి. మరయితే చెప్పండి రాసుకుంటాను...''

''ఏముందిరా నిన్న నువ్వు చూసిన ఆటలో మన వాళ్లందరూ టీమ్స్పిరిట్చూపించారు కదా? మరి మన 'జె' టీమ్లో మాత్రం ఇది తక్కువా చెప్పు? కెప్టెన్గ్యాలరీలోంచి సైగ చేస్తే చాలు, దాన్నందుకుని మంత్రులు, నేతలు అల్లుకుపోవడం లేదూ? ఎవడైనా ఏదైనా సమస్య గురించి ప్రస్తావించగానే మీ వాడు ముసిముసిగా ఓ నవ్వు నవ్వుతాడు. దాంతో ఆయన అనుచరులందరూ ఆ ప్రశ్నించిన వాడిని ఆడిపోసుకుంటూ ప్రెస్మీట్ల మీద ప్రెస్మీట్లు పెట్టి తిట్ల పురాణం అందుకుంటున్నారా లేదా? మరందంతా ఫాస్ట్బౌలింగ్లాంటిదే కదా? ఎవరినైనా నోరెత్తనిస్తున్నారా అని. ప్రజల్ని ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న ఆ సమస్యనో, ఆరోపణనో పరిశీలించి పరిష్కరిద్దామని ఎక్కడైనా ఉందా? అందులో నిజాల్ని మరుగున పెట్టేసి, అబద్ధపు అంకెల ప్రచారంతో జనాన్ని గందరగోళం చేయడం లేదూ? మరి దీన్ని మించిన 'రివర్స్స్వింగ్‌' ఫాల్స్బౌలింగ్ఎక్కడుంటుంది? పాపం ఎగస్పార్టీ బ్యాట్స్మన్ఆడడానికి నుంచున్నాడనుకో, మీ నేతలు బౌలింగ్ పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నారా అని? బౌలర్పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి బ్యాట్స్మన్ని తోసేసి, అక్కడున్న వికెట్లు బంతితో కొట్టేసి, 'నువ్వు ఔటయిపోయావ్‌... పో' అంటున్నారు. వెళ్లకపోతే బరబరా ఈడ్చుకుపోయి గ్రౌండు బయటకి నెట్టేస్తున్నారు. మామూలు క్రికెట్లో ఒకసారి ఒకడే బౌలింగ్చేస్తాడు. మరి మీ వాడి పాలనలో మంత్రులు, అనుచరులు, నేతలు అందరూ ఒకేసారి బౌలింగ్చేసేస్తున్నారు కదా? 'జె' టీమ్తొండాటలో అడుగడుగునా కనిపించే ఈ టీమ్స్పిరిట్ను నువ్వు చూసి నేర్చుకోవాలి. రేప్పొద్దున నువ్వు సీఎం అయ్యావనుకో, మీ టీమ్అందరికీ ఇలాంటి ఆటే నేర్పాలి మరి. అర్థమైందా?''

''అర్థమైంది కానీ గురూగారూ! మీరు బొత్తిగా ఇండియన్క్రికెట్ టీమ్ని ఈ అరాచక పొలిటికల్టీమ్తో పోల్చడం నాకు నచ్చలేదండి...''

''ఓరెర్రోడా! నేను నీకంటే ఎక్కువగా ఇండియన్క్రికెట్టీమ్అభిమానినిరా. కానీ రాజకీయ పాఠం నేర్చుకునేప్పుడు నిజమైన ఆట గురించి చెప్పుకుంటే ఎలారా? అందులోంచి మనం నీచమైన టీమ్స్పిరిట్టే తీసుకోవాలి. మధ్యలో అడ్డొస్తావేంట్రా బడుద్ధాయ్‌...''

''బుద్ధొచ్చింది చెప్పండి సార్‌. మరయితే బ్యాటింగ్గురించి కూడా చెప్పండి మరి...''

''అందులో కూడా మీ నేత తక్కువవాడేం కాదురోయ్‌. అధికారం అందుకుంటూనే అడ్డదిడ్డమైన బ్యాటింగ్మొదలెట్టాడు. ప్రతిపక్షాలు బౌల్చేయడానికి వీల్లేకుండా వికెట్లకి అడ్డంగా నుంచున్నాడు. ఏదైనా బాలొస్తే చాలు అటు కాళ్లతోను, ఇటు బ్యాటుతోను కొట్టేస్తున్నాడు. అలా ఆడకూడదంటే వింటున్నాడా? నా ఆట నా ఇష్టం అంటున్నాడు. మేం అధికారంలోకి వస్తే చాలా బాగా ఆడి చూపిస్తామంటే ఆశపడి అవకాశమిచ్చి ఆశతో గ్యాలరీలోకి వచ్చి కూర్చున్న అఖిలాంధ్ర ప్రేక్షకులంతా బిత్తరపోయేలా ఇష్టమొచ్చినట్టు ఆడేస్తున్నాడు. వస్తూనే ఆట  నిబంధనలన్నీ మార్చేశాడు.  ఎదుటి వాడు బంతేయడానికి వస్తుంటేనే ఎదురెళ్లి వాడి చేతిలో బంతి లాక్కుని బ్యాటుతో బాదేసి బౌండరీ వచ్చేసిందంటున్నాడు. లేదా ఆ బంతిని పట్టుకుని తానే పరుగెత్తికెళ్లి బౌండరీ లైన్అవతలకి విసిరేసి సిక్సర్అని అరుస్తున్నాడు.  ఒకోసారి బ్యాటుతో బౌలర్తల బద్దలు కొట్టేస్తున్నాడు. వీళ్లు ఆడే ఆటకి ఎంపైర్లు కూడా ఏమీ చేయలేక పోతున్నారు. ఎందుకంటే మీ వాడు ముందరగానే వాళ్లని బెదిరించి మచ్చిక చేసేసుకున్నాడు మరి. అసలు మీ వాడు ఆడే పొలిటికల్క్రిటికల్క్రికెట్లో ఓ రూలూ లేదు, పాడూ లేదు. ప్రతిపక్షం టీమ్వాళ్లు గ్రౌండులో ఫీల్డింగుకి పొజిషన్స్లో నిలబడితే వాళ్ల మీద అడ్డమైన కేసులు బనాయించి తరిమి తరిమి కొడుతున్నాడు. మీ వాడు ఆడుతుంటే అసలు మైదానంలో ఫీల్డర్లు అంటూ ఎవరూ ఉండకూడదన్నంత దౌర్జన్యంగా బ్యాటింగ్చేస్తున్నాడు.  ఎవరైనా థర్డ్ఎంపైర్నిర్ణయం కోసం క్లెయిమ్చేస్తే డెసిషన్తీసుకునే లోగానే అక్కుడున్న స్క్రీన్లు బద్దలు కొట్టేస్తున్నాడు. అక్రమ కేసులు, కోర్టుల నిర్ణయాలపై కూడా ధ్వజమెత్తడాలు ఇలాంటివే కదరా? రాజకీయాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న నువ్వు చూడాల్సింది ఈ కిరికీల కిరికెట్టుని రా సన్నాసీ! తెలిసిందా?''

''వార్నాయినో! ఎలాంటి క్రికెట్చూపించారండీ బాబూ. దిమ్మతిరిగిపోతోంది. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను గురూగారూ, చూస్తూ చూస్తూ అసలు ఆట రాని ఇలాంటి వాళ్లని ఎలా గ్రౌండులోకి రానిచ్చారండీ జనం? ఇప్పుడు వీళ్ల అడ్డదిడ్డమైన ఆట చూడలేక గ్యాలరీలోంచి ఎన్ని కేకలేస్తే మాత్రం ఏం లాభమండీ?''

''అదేరా నువ్వు నేర్చుకోవలసింది. అసలు తనకు ఆట రాదని సంగతి తెలియనీకుండా... 'ఒక్కసారి ఛాన్సిచ్చి చూడండి. కనీవినీ ఎరుగని ఆట ఆడి చూపిస్తా' అంటే... పాపం నిజమనుకుని నమ్మార్రా వెర్రిజనం. వాళ్లనలా మభ్యపెట్టి, మాయ చేసే టక్కుటమార మాటల గారడీ విద్య నేర్చుకోవాలిరా ముందు నువ్వు. అప్పుడే పవర్పోలిటిక్స్గేమ్లోకి ఎంటరవగాలవు. ఒకసారి జనాన్ని నమ్మించి అధికారమనే మైదానంలోకి రాగలిగావా, ఇదిగో ఇలాంటి నీచ నికృష్ట నిబంధనలు పెట్టేసి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవచ్చు. పైకి ప్రజల కోసమే ఆటాడుతున్నట్టు ప్రచారం చేసుకుంటూ, టికెట్ డబ్బులన్నీ దోచుకోవచ్చు. ఆపై గ్యాలరీ తలుపులు మూసేసి నీకు ఎదురాడే టీమ్అనేదే లేకుండా చేసి, వాళ్లని చితకబాదుతూ అధికార అరాచక అఘాయిత్య అక్రమ క్రీడా విన్యాసాలతో చెలరేగిపోవచ్చు. ఆపై నువ్వు బ్యాట్పట్టుకుంటే బౌండరీలు, సిక్సర్లు నీవే. ఇక నువ్వు బంతి పట్టుకుంటే ఎదుటివాడిని ఎల్బీడబ్ల్యూ అంటావో, రనౌట్అంటావో, డకౌట్అంటావో, స్టంప్స్ఎగరగొడతావో నీ చిత్తం. అడిగేవాడెవడు? అడ్డుకునే వాడెవడు? ఆంధ్రా పొలిటికల్క్రిటికల్క్రికెట్గేమ్లో ఆరితేరాలంటే నువ్వు కూడా ఇలాంటి కిరికెట్కిటుకులే నేర్చుకోవాలి. బుర్రకెక్కిందా?''

''బుర్ర గిర్రున తిరుగుతోందండీ బాబూ. కానీ చివరాఖరిగా నాదొక సందేహమండి. మరీ ఇంత చెత్తగా, చెడ్డగా, చెండాలంగా ఆడితే ఎంత కాలం సాగుతుందండీ? ప్రజలు గమనించలేరంటారా?''

''మంచి ప్రశ్న వేశావురా. ఒక్కటి మాత్రం తెలుసుకో. గ్యాలరీలోకి వచ్చి ఆట చూస్తున్న జనమంతా అమాయకులనుకోకు. వాళ్లు నీ నేతని  మించిన ఫాస్టు బౌలర్లు. నీ నాయకుడిని మించిన బ్యాటింగ్నిపుణులు. వాళ్ల చేతిలో ఓటు అనే కార్క్బాల్ఉంది. దాన్ని సరిగా స్పిన్చేశారంటే నిన్నేలుతున్న నీచ నేతల వికెట్లు అన్నీ విరిగి అవతల పడతాయి. ప్రజలనే పేస్బౌలర్ల ముందు నువ్వెంత, నీ నేత ఆటెంత? ఇక జనం గనుక నీ నేత నిజస్వరూపం తెలుసుకుని ఓటింగనే బ్యాటింగ్చేశారనుకో. నెత్తికెక్కి తైతక్కలాడుతున్న నేతలందరూ బౌండరీలు దాటి పరుగులు పెట్టాల్సిందే. ఏకంగా ఎగిరి గ్రౌండ్కి అవతల పడాల్సిందే. ప్రజాస్వామ్యమనే ఆ అసలైన క్రికెట్ఆట త్వరలోనే మొదలవుతుంది. అప్పుడు చూద్దువుగాని అసలైన లైవ్ఆట! అరాచక నేతల ఆటకట్టించే నిజమైన నికార్సయిన 'ఇంటర్నల్విన్డే డెమొక్రటికల్క్రికెట్ఆట!!''

-సృజన

PUBLISHED ON 5.11.2023 ON JANASENA WEBSITE